Debatt

«Nye kutt rammer kor i Troms»

106 KOR: Koralliansen består av 106 kor i Troms. De krever bedre økonomiske støtteordning enn det regjeringen legger opp til i statsbudsjettet for 2018.   Foto: Harstad Tidende

meninger

Koralliansens kormedlemmer i Troms v/Fonoko, Norges Korforbund Troms, Norges kirkesangforbund Nord-Hålogaland, Troms sangerforum, Trøndelag og Nord-Norges sangerforbund, Ung i Kor Nord og Ung Kirkesang Nord-Hålogaland ber fylkets stortingsrepresentanter om hjelp til å hindre at støtten som frivillige organisasjoner får til kurs og opplæring blir redusert, slik det er foreslått i statsbudsjettet.

Det foreslås ett kutt på 10 prosent, det vil si 22,5 millioner på landsbasis. Justert for prisstigningen, utgjør det hele 28 millioner. Studieforbundene i Troms vil få en million mindre til kurs i 2018. Tilretteleggingstilskuddet blir skjermet, noe som betyr at det ordinære opplæringstilskuddet blir redusert med hele 15 prosent. Dette er dramatisk, og kuttet vil ramme lokale lag og musikkorganisasjoner over hele landet, i tillegg til medlemsorganisasjonene til de 14 andre studieforbundene.

I partiprogrammene for inneværende stortingsperiode lovprises frivilligheten og betydningen av det frivillige engasjementet. Så godt som alle partier opplever dette engasjementet som enestående, og noe som fortjener støtte. Det sies at frivilligheten er en bærebjelke i norsk kulturliv, at terskelen for deltakelse i kor, korps og annen frivillig kulturopplæring må bygges ned slik at ingen ekskluderes. Kulturlivets betydning for trivsel og livskvalitet trekkes fram, og alle mener at den demokratiske grunnmuren er viktig.

Vi er mange som arbeider innen det frivillige kulturlivet i Troms, et arbeid som gir kunstneriske opplevelser og binder folk sammen i verdifulle læringssituasjoner. Barn, unge, voksne og gamle har tilbudene i lokalsamfunnet som de viktigste kulturarenaene, og de trenger støtte, da det koster å drive kvalitetsmessig opplæring. Sang og musikk er også en flott aktivitet og arena for integrering, gjennom fellesskapet som utvikles og muligheten for å lære språk gjennom sangen.

Vi krever at tilskuddet i 2018 blir på 2017-nivå og at det blir kompensert for lønns- og prisstigningen, og vi oppfordrer på det sterkeste deg som stortingsrepresentant fra Troms om å bidra til dette.

Kuttet i bevilgningen til studieforbund og dermed voksenopplæringsmidler, er å slå hånda av Frivillighets-Norge, og det trenger vi ikke.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger