Debatt

«Slik skal vi sikre de beste rammevilkårene for nordnorsk idrett»

Sebastian Henriksen 

meninger

I dag opplever vi store endringer fra alle kanter og disse preger utallige områder av samfunnet vårt. Blant annet har vi den pågående regionaliseringsprosessen som nå gjennomføres. Dette er et eksempel på en endring som vil påvirke både landsdelen, kommunene, og ikke minst oss innbyggere som bor i bygd og by.

Idretten er intet unntak, og endringene på den offentlige strukturen i landsdelen er noe vi tar på alvor for å kunne sikre de best mulige rammevilkårene for idretten.

Den aktive idretten i Norge-Norge er en betydelig samfunnsaktør med et daglig ansvar for blant annet våre barn og unge. Idretten i nord er en verdiskaper i samfunnet, hvor det hver dag skapes fellesskap, engasjement, idrettsminner og glede!

For at vi i fremtiden skal kunne ivareta dette ansvaret, og utføre en like god jobb, har det derfor for idretten vært viktig å ta innover oss de samfunnsendringene og den regionaliseringsprosessen som nå skjer mellom Troms og Finnmark. Idrettskretsene følger dette arbeidet nøye og ser på de mange endringene som nye muligheter for nordnorsk idrett.

Det er ikke noe nytt for idretten å jobbe i fellesskap på tvers av kommunegrenser, fylkesgrenser og nasjonale grenser. Gjennom treninger, seriespill, internasjonalt, og idrettspolitisk arbeid er – og har dette vært en del av vårt arbeid i mange år.

Vi deler erfaringer, ideer og muligheter med hverandre på alle idrettens plan. Da signalene om en slik regionaliseringsprosess kom, ble fokuset raskt at her måtte vi se muligheter for idrettssamarbeidet i nord.

Et godt samarbeid mellom de nordnorske idrettskretsene over mange år danner nå grunnlaget for dialogen og prosessen som skal foregå ved sammenslåing. Det har blitt gjort et betydelig arbeid fra mange parter og man har tett fulgt med prosessene i de to ulike fylkeskommunene. Fremtidens fylkeskommune vil være en av de viktigste tilretteleggerne for idretten i nord og det er helt nødvendig at også vi i idretten tilpasser vår organisering.

Det var derfor med stolthet at Finnmark og Troms Idrettskrets lanserte at målet er å ha en felles organisasjon på plass innen 1.1.2020. Vi skal ha en felles organisasjon som er tilpasset den virkeligheten vi i fremtiden vil møte!

Prosessen er i gang og ballen har begynt å rulle. I idretten har ikke navn eller lokalisering overskygget debatten eller mulighetene vi ser i en slik endring. Vi oppfordrer derfor fylkespolitikerne i forkant av neste ukes felles fylkestingssamling om å løfte blikket, heve debatten og se til idretten!

Vi i Troms idrettskrets er her og ønsker Finnmark idrettskrets velkommen med på laget. Sammen skal vi fortsette å være en nordnorsk stemme i de idrettspolitiske avgjørelsene som for ofte blir avgjort langt unna Nord-Norge. Slik sikrer vi de beste rammevilkårene for nordnorsk idrett. Den siste tiden har også vist at en tydelig stemme inn i sentrale organer i idrettsbevegelsen ikke bare er viktig – men også nødvendig.

Sammen ser vi fram til en ny idrettskrets i samarbeid mellom Troms og Finnmark idrettskrets. Dialogen er i gang og idretten er på ballen! Sammen skal vi fortsette å skape idrettsminner, fellesskap, og idrettslige oppturer for beboere i hele landsdelen.