Debatt

«Harmonisk budsjett»

Korsang i midnattsol. illustrasjonsbilde  Foto: Ann Sissel Jenssen

meninger

Det sto et mollstemt innlegg på trykk fra korforbundet i iTromsø 28. oktober, men kanskje vi kan transportere inntrykket over til dur ved å oppsummere alle satsingene regjeringen har gjort på kor?

I år blir det over 10,6 millioner som skal gå til aktivitetsmidler for kor. 3 av disse er foreslått direkte over statsbudsjettet, resten fra spillemiddeloverskuddet.

I tillegg tredobles tilskuddet til foreningen for norske kordirigenter – til totalt tre millioner. Og det viktige «Krafttak for sang» får 5,2 millioner fra spillemiddeloverskuddet.

I tillegg kan kor som alle andre frivillige organisasjoner, nyte godt av alle de gode grepene som regjeringen har gjort for frivilligheten som høyere grense for arbeidsgiveravgift og gavefradrag.

Vi kutter heller ikke i momskompensasjonsordningen, slik man kan få inntrykk av i innlegget, men styrker den med ytterlige 28 millioner. Det vil si at den totalt har blitt økt med over 400 millioner på fire år.

Også de profesjonelle korene har blitt løftet av regjeringen de siste årene. Det er viktig, også for amatørkorene – som inspirasjon og aspirasjon. Kulturrådets støtteordning for musikkensembler ble i 2016 styrket med 4,5 millioner kroner til kor på høyt nivå.

Sammen med styrkingen på ti millioner kroner i 2015, har dette bidratt til videre utvikling av den profesjonelle vokalmusikken i Norge. I 2018 er det i tillegg foreslått at Solistkoret skal få 10,2 millioner og Griegkoret 4,3 millioner kroner.

Dette er alle satsinger som klinger godt for oss som elsker korsang.