Debatt

«Kjære studentpolitikere, hva tenkte dere egentlig på?»

Studentparlamentet valgte denne uken å bevilge penger til lønn, istedenfor å gi det tilbake til studentene i form av aktivitet og velferd. Det er skuffende, og prinsipielt feil.

FRIVILLIG: TSI Innebandy er ett av flere aktivitetstilbud som Tromsøstudentenes Idrettslag arrangerer på frivillig basis. Nå reagerer TSI-styret på at studentparlamentet tar penger fra frivillige organisasjoner for å dekke inn lønnskostnader i den nystartede studentavisa. Foto: TSI 

meninger

Etter studentparlamentsmøtet 1. november ble semesteravgiften fordelt. Som forventet ble ikke den originale innstillingen fra komiteen vedtatt.

Ikke fordi det var et dårlig forslag. Det var tvert imot et godt forslag preget av forutsigbarhet og rettferdighet for alle studentorganisasjonene tilknyttet UiT.

En av organisasjonene som ikke var fornøyd med den opprinnelige innstillingen var Midnattsolposten. «Studentavisen», støttet av de fleste studentpolitikerne i salen, mente de ikke fikk nok midler og begrunnet dette med at de var en «ny» organisasjon som trengte ekstra midler i oppstartsfasen.

Løsningen til Sosialdemokratene, fremmet av representanten for studentutvalget ved fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, støttet av Moderat liste og studentutvalgene ved helsefakultetet og fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (til sammen 65 prosent av salen), ble da blant annet å betydelig øke Midtnattsolpostens tildeling med over 30 prosent.

Tidligere år har den nedlagte studentavisen Utropia ved UiT mottatt 366.500 kroner i 2015 og 2016 fra studentparlamentet. Forslaget som til slutt ble vedtatt medførte at den nye studentavisen ble tildelt 500.000,-.

Disse midlene, kombinert med økt tildeling til de største studentutvalgene, ble da tatt fra studentradioen Hurradio, som i dette forslaget ble kuttet over 65 prosent, den årlige konferansen Håp i havet som ble kuttet 20 prosent, studentutvalget ved fakultetet for naturvitenskap og teknologi som ble kuttet 25 prosent, studentutvalget ved kunstfakultetet, DebutUka, Driv og Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI).

Begrunnelsen for kuttene til TSI og Driv var at dette er store organisasjoner med en stor økonomi, slik at kuttene ikke ville merkes. Et argument som åpenbart ikke holder vann og som i våre øyne viser hvor lite gjennomtenkt forslaget var.

Begrunnelsen for kuttet til konferansen Håp i Havet var at de har store muligheter for å skaffe egne sponsorer. Studentavisen er selv en organisasjon som i stor grad kan drives av sponsorer, ifølge deres egne ansatte.

Det blir motstridende å skulle trekke en annen organisasjon på dette grunnlag når midlene da går til en organisasjon med like muligheter. Studentutvalget ved fakultetet for naturvitenskap og teknologi skulle kuttes ytterligere på grunn av sen innlevering av søknad.

God begrunnelse for å frata et studentutvalg som drifter utallige linjeforeninger for studentene? Argumentet for trekk av midler hos studentradioen Hurradio var at de «kan få mulighet til å få en plattform hos Midnattsolposten».

Som en av de største studentorganisasjonene med over 1500 aktive medlemmer, hvor midlene går direkte til studentidrett og fysisk aktivitet, synes vi i TSI at det er svært kritikkverdig at Sosialdemokratene velger å foreslå en «rettferdig» fordeling hvor 50 prosent av midlene skal gå til personalkostnader (les: lønninger) i Midnattsolposten.

Dette kan ikke ha vært ukjent for de stemmeberettigede, da det fremgår i klartekst i organisasjonens budsjett for 2018. Som en studentorganisasjon som drives utelukkende basert på frivillighet, ser vi på det som hårreisende av studentparlamentet anser dette som fornuftig bruk av pengene studentene har behov for, og selv har «betalt» for!

Vi stiller derfor spørsmålet; synes vi som studenter det er rettferdig at våre egne penger skal gå til lønn til enkelte på bekostning av fellesskapet og alle de som jobber frivillig?