Debatt

«Seriegull i offerrollen går til … TSI!»

Nå skal ikke vi forskuttere TSIs verdier, men måten de omtaler både oss og studentpolitikerne i Studentparlamentet, mener vi er beklagelig og ikke legger opp til noen god prosess.

Kirsti Seljenes 

meninger

Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI) valgte 7. november å rette krass kritikk mot Studentparlamentet ved UIT – Norges arktiske universitet i sin helhet, og i særdeleshet Midnattsolposten, i sitt debattinnlegg hos iTromsø. De fremmer flere påstander som ikke kan stå ubesvart.

For det første er det nødvendig å klargjøre noen omstendigheter rundt oss som organisasjon. Vi er en ny organisasjon ettersom vi ble startet opp i starten av 2017.

Vi var offentlig oppe å gå medio august 2017. Dette var et resultat av at den eldre studentavisa ved UIT, Utropia, la ned driften i desember 2016. I fjor ble Utropia tildelt 366.000 kroner, og foregående år var tildelingen fra Studentparlamentet betydelig høyere.

Vi har ikke prøvd, og ønsker heller ikke, å legge oss på samme økonomiske nivå som Utropia, men vi ønsker å ha mulighet til å bygge opp en ny organisasjon. Derfor søkte vi en betydelig lavere sum enn det som har vært tradisjonen for studentavisa ved UIT.

Videre vil vi påpeke at en dag-til-dag organisasjon som Midnattsolposten, krever en helt annen struktur enn organisasjoner som kan styres og driftes utelukkende av styrearbeid og undergrupper.

Vi har et styre som ikke mottar styrehonorar, men velger heller å lønne studenter som bistår organisasjonen på en daglig basis, slik en desk-redaksjon krever.

Dette er nødvendig å kunne frikjøpe de studentene som bruker mye tid og ressurser på organisasjonen, for rekruttering, oppfølging, koordinering, opplæring og opprettholdelse av kompetente frivillige bidragsytere, som organisasjonen består av.

Denne organisasjonen krever tett daglig kontakt mellom frivillige og administrasjon, og derfor ser vi dette som en nødvendighet.

Vi skal også nevne at vi er den eneste organisasjonen som har søkt med mål om å på sikt være økonomisk uavhengig av Studentparlamentet, og vi har søkt midler med lovnad om å redusere søknadstallet år for år.

I utgangspunktet skal vi klare oss med eksterne midler, som eneste organisasjon tilknyttet UIT, men dette er ikke mulig i måned tre etter offentlig oppstart. Vi er i en sårbar startfase, og investeringsvilje i begynnelsen er kritisk for at også UIT skal 1) ha en studentavis, og 2) kunne fokusere på ytringsfrihet, demokrati og informasjonstilgjengelighet på Universitetet.

Videre tok Midnattsolposten som studentorganisasjon ansvar for å øke tilskuddet til TSI på bekostning av oss selv, utover debatten i parlamentet. Tross at TSI får tildelt 25 prosent av hele tildelingssummen og som ut over parlamentet har store overføringer fra blant annet rektoratet. Derfor bør TSI holde seg for god for å innta en offerrolle slik de gjør nå.

TSI har fått økt sin støtte fra studentparlamentet med 300.000 kroner på to år, og endte i år på 1.400.000 kroner, mer enn 180,000 mer enn de som fikk nest mest på fordelinga, Driv.

Dette velger de å ignorere i sin kritikk. I stedet stiller de retoriske spørsmål om våre lønnskostnader opp mot «studentvelferden» TSI påberoper seg å utøve. Det er en arrogant tone i debatten vi mener er sterkt beklagelig og som vi vil unnskylde iTromsøs lesere.

Vår holdning til studentvelferd, er at studentparlamentet skal kunne tilby noe til enhver student. Studentvelferd har mer bredde enn TSI, og TSI er ikke synonymt med idrettsglede og studentvelferd hos studenter.

Bredde et viktig prinsipp, og som ikke har eierskap hos noen organisasjon, men i studentsamfunnet i sin helhet.

Nå skal ikke vi forskuttere TSIs verdier, men måten de omtaler både oss og studentpolitikerne i Studentparlamentet, mener vi er beklagelig og ikke legger opp til noen god prosess.

Demokratiet talte på semesteravgiftfordelingsmøtet, og vi skal respektere de demokratiske prosessene som er mellom og innad studentsamfunnet.