Debatt

«Alle skal med, unntatt oktoberbarna»

Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er mer alvorlig nå enn på lenge. FN har dokumentert dette i flere rapporter. Allikevel så velger regjeringen, Senterpartiet og Arbeiderpartiet å sende ut enslige mindreårige asylsøkere som har hatt midlertidig oppholdstillatelse i Norge. Det skriver KRFUs fylkesleder i debattinnlegget.
meninger

Det er tydelig at Arbeiderpartiet sitt nye slagord må bli «alle skal med unntatt, oktoberbarna». Denne uken kunne Arbeiderpartiet bevise at deres verdier som solidaritet brukes i deres politiske beslutninger, men den sjansen valgte de å gå fra.

Arbeiderpartiet er et parti som ikke er så særlig glad i midlertidighet. For eksempel i jobbsammenheng, Arbeiderpartiet er opptatt av faste arbeidsplasser, ikke midlertidige. Men de er tydeligvis for en midlertidig ordning. Nemlig midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere mellom 16–18 år.

Dette kom ikke fra den blåblå regjeringa, denne praksisen ble innført av den rødgrønne regjeringen (Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti) Denne praksisen må endres!

Derfor er jeg er glad for å tilhøre et parti som vil ha en slutt på midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere. Et midlertidig vedtak medfører at den enkeltes liv blir satt på vent, og da potensielt i mange år.

Det er en nesten umenneskelig behandling av barn som er helt alene i verden – og som har flyktet fra krig og elendighet. Det er veldokumentert at midlertidig opphold kan medføre svekket psykisk helse, og mange har prøvd å ta sitt eget liv.

Nesten halvparten har forsvunnet fra mottakene. De bor nå på gatene i Europas hovedsteder og vil være lett bytte for kriminelle nettverk.

I Nordlys sin lederartikkel fra 09.11.2017 blir det skrevet «Det er et klokt og ansvarlig standpunkt av Arbeiderpartiet å bidra til et stortingsflertall sammen med regjeringen, slik at returene kan fortsette».

Så Nordlys synes det er klokt og ansvarlig at 130 afghanske gutter kan risikeres å bli returnert. NTB hadde en sak for noen uker siden om unge afghanere som rekrutteres til å krige for IS i Syria.

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch påpeker at tusenvis av afghanere er så langt rekruttert av Iran til å kjempe for president Bashar al-Assads regime i Syria.

Også barn blir rekruttert, gutter på 14 år har meldt seg til tjeneste. Dette viser hva som skjer med sårbare barn i Afghanistan. Både sikkerhetssituasjonen og vurdering av tilbakesending til internflukt for barn må revurderes kraftig.

Mener Nordlys det er fortsatt klokt og ansvarlig?

Min 18 årsdag ble feiret sammen med mine venner. Jeg skulle ønske at våre mindreårige og enslige asylsøkere i Norge også kunne hatt den samme muligheten når de fylte 18 år.

Det er ikke det humane Norge verdig å gi unge afghanere en flybillett til et utrygt land på sin 18-årsdag.