Trening

«Vi vil også ha Tuftepark»

Nå er det sannelig på tide at vi her på Kvaløya også får en Tuftepark.

TUFTEPARK: Carlottenlund på Tromsøya har en aktivitetsparkinspirert av Tufteparken. Foto: Ronald Johansen 

meninger

Det er allerede bygd to tufteparker på Tromsøya og en tredje er planlagt nord på Tromsøya. Hvorfor er det slik at det snart er tre Tufteparker på Tromsøya og ingen på Kvaløya? Jeg synes at dette er veldig urettferdig og at Tromsø kommune burde prioritere oss her på Kvaløya mer.

En Tuftepark er en treningspark som er konstruert av ni forskjellige metall stativer/apparater som kan bli brukt til å trene med egen kroppsvekt, til lek eller andre aktiviteter for alle aldersgrupper. Dette bygges relativt billig, tar liten plass og er til gratis bruk for alle. En park som dette kan brukes hele året, har lave drifts- og vedlikeholdsutgifter og lang levetid. Parken er konstruert for å passe nesten alle uansett alder, vekt, høyde og fysiske forutsetninger. Det er Lasse Tufte som står bak konseptet.

Som sagt så er det bygd to Tufteparker på Tromsøya og en tredje er bestemt. Vi har verken noen parker på Kvaløya eller i Tromsdalen! Vi som bor på Kvaløya bruker som oftest bilen for å komme oss til Tufteparkene på Tromsøya. Flere idrettsanlegg i nærmiljøet som for eksempel Tuftepark vil redusere brukernes transportbehov. Dette gir redusert slitasje på veinettet, mindre trafikk og mindre forurensning. Flere vil da gå, løpe eller sykle for å komme seg til parken. Dette er en stor fordel for miljøet og for helsen til de som bor i nærheten av parken.

En Tuftepark kan brukes av nesten alle og er tilgjengelig for alle hele tiden. Dessuten er en park som dette bra for helsen fordi du kan blant annet styrke musklene og skjelettet i kroppen. Parken er også en viktig ressurs i nærmiljøet fordi den kan både skape sosialisering, mestring og fokus i nesten alle aldre gjennom morsomme aktiviteter uten at det trenger å tenkes på som trening.

Selve Tufteparken koster per i dag cirka 250.000 kroner. I tillegg kommer det kostnader til grunnarbeid, montering og dekke/fallunderlag. Parken kan erfaringsmessig fullfinansieres via spillemidler og via Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen.

Jeg utfordrer Tromsø kommune, lokale idrettslag, lokale skoler, Kvaløysletta bydelsråd og Eidkjosen og Kaldfjord bydelsråd til å bidra slik at vi også kan få en Tuftepark her på Kvaløya.