Debatt

«En styrket landmakt med helikopter»

Troms Arbeiderparti viser til den fremlagte landmaktproposisjonen, og vil på det sterkeste understreke viktigheten av at Hæren sikres helikopterberedskap, lokalisert til Bardufoss.

Cecilie Myrseth  Foto: Håkon Steinmo

meninger

Arbeiderpartiet var klar på dette i valgkampen, og har fulgt det opp i Stortinget. Helikoptrene bør organiseres i en egen skvadron, med kommando og kontroll over enhetene på basen, inkludert ledelses-, stab-, vedlikeholds- og støttefunksjoner for helikoptrene.

Troms Arbeiderparti gir også støtte til fremskynding av investering i stridsvogner og bevaring av 2. bataljon på Skjold.

Troms Arbeiderparti mener det er svært viktig at storting og regjering finansierer langtidsplanen for Forsvaret og Landmaktproposisjonen, og legger inn økte midler til Hæren også for 2018.

Dette har Arbeiderpartiet gjort i sitt alternative statsbudsjett, og Troms Ap forventer at de andre partiene på Stortinget støtter dette.

Økte bevilgninger er nødvendig i 2018 dersom man skal sikre egen helikopterstøtte for hæren på Bardufoss, og sørge for tilstrekkelig helikopterberedskap for spesialstyrkene.

Utover i perioden må finansieringa nærme seg målet om 2 prosent av BNP til forsvar.