Debatt

«Om grønne og giftige poteter»

Grønn potet: Dette bildet viser den typen grønt som kommer når potetene ikke har nok jord over seg under dyrking. Denne type grønt når sjelden fram til butikk. Det er mer vanlig at potetene får et grønnskjær, etter oppbevaring for lenge i lys i butikk. Foto: Per Steinsholt, NIBIO 

meninger

Stadige rapporter i media om funn av grønne og giftige poteter i butikkene høres ikke bra ut, og bør tas på alvor. Årsaken er oppbevaring under lys, men med kunnskap og vilje finnes det løsninger for å fjerne problemet. Nå er de siste oppslagene kanskje blåst litt ut av proporsjoner, og kan skape misforståelser og unødvendig frykt hos kundene.

Derfor serveres her litt potetstoff, og noen tanker om mulige tiltak.

Grønne poteter i butikkene skyldes at enkelte knoller blir belyst for mye. Det er dessverre ikke noe nytt problem, slik som oppslagene kan tyde på. Det har vært påtalt av kunder i flere tiår, og alle i potetbransjen er klar over problemet. Det skal likevel sies at omfanget varierer fra butikk til butikk, og med innsatsen hos de ansvarlige for grøntavdelingene. Potetdyrkerne finner også noen grønne poteter i avlingen, men disse sorteres bort før pakking og salg. 

Potetplanten hører til søtvierfamilien (Solanaceae), som også andre spiselige planter som tomat, paprika og aubergine tilhører. Felles for disse er innhold av glykoalkaloider «solanin», stoffer som kan beskytte plantene mot ulike skadegjørere. Hos potet er det mest innhold i røtter, stengler og den grønne frukten som utvikles i blomstene. Det er også høyt innhold i groene som dannes på gamle poteter, mens det vanligvis er lave og ufarlige forekomster i knollene.

Potetknollen er egentlig en oppsvulmet underjordisk stengeldel, og hører naturlig hjemme i jordas kjølige mørke. Når den utsettes for høye temperaturer og belysning, tror den at den skal vokse videre, og danner ufarlig grønt klorofyll. Dette stoffet trenger plantene til fotosyntesen, der klorofyllkornene fanger opp solenergi, som sammen med karbondioksid, vann og næringssalter brukes til ny vekst. Heldigvis med med oksygen som et «biprodukt».

Men lyset gjør også at innholdet av solanin i øker i potetknollene, mest ved høye temperaturer. Grønne poteter er dermed et varsel om at de har vært utsatt for lys, og kan derfor inneholde økte mengder av fargeløst solanin.

Poteter med mye solanin smaker bittert, og kan føre til kvalme, mageknip og diare ved høyt inntak. I alvorligere tilfeller også nevrologiske sykdommer. Solaninet kan forekomme i hele knollen, men vanligvis mest konsentrert i de ytre delene rett under skallet. Ved skrelling vil derfor en god del forsvinne, og en liten grønn flekk kan skjæres bort for å redusere innholdet. Likevel, grønne poteter skal ikke selges og som hovedregel heller ikke brukes!  

De potetene som er mest utsatt for lysinntrengning er de som vaskes/børstes/poleres, pakkes i gjennomsiktige plastposer eller nett, og blir liggende for lenge under sterk belysning og høy temperatur i butikken. Spesielt utsatt er knoller med gult og tynt skall. Rengjøring og polering er mer vanlig nå enn tidligere, og har som hensikt å fjerne jordrester, forbedre utseende og øke salgbarheten. De fleste kundene velger de peneste potetene (ikke alltid de beste!), og kravet om et støvfritt miljø i butikkene tilfredsstilles. Uten beskyttende tiltak vil vi derfor noen ganger finne poser med grønne poteter.

Måter å begrense grønnfarging på er mange. Lavere lysstyrke, lavere temperaturer (egne rom for grønnsaker og poteter?), lystette poser/papirposer og kortere eksponeringstid (rask omsetning) er åpenbare muligheter. En annen løsning er montering av lystett dekke over potetene, som kunden flytter på for å hente ut ønsket pakke.

Dette er vanlig å se mange steder utenlands, men altså sjelden i «potetlandet» Norge. Lystette kasser med selvplukk kunne også i større grad vært et supplement.

Det finnes sikkert andre løsninger, men for å oppnå en forbedring, trengs et samarbeid mellom leverandører og butikkjeder, og et påtrykk fra opplyste kunder som vet at grønnfargen ikke skyldes at potetene er umodne! Og ikke minst bedre opplæring og mer innsats fra ansvarlige for grønnsaker og poteter i butikkene. Nå reduseres jo antall betjente kassaapparater i mange butikker, med garantier om at ansatte ikke skal sies opp.

Da kan en håpe på bedre kapasitet og økt prioritering av disse varegruppene. Ellers vil vi nok få nye oppslag om grønne og giftige poteter med jevne mellomrom.