Debatt

«Kompetansen til norske arbeidsfolk blir ikke respektert av regjeringen»

Selv enkle oppgaver utført med gravemaskin krever at bedriften fra neste sommer må ha ingeniørfaglig kompetanse.

Rydding av snø på den nye havneterminalen. Sikring av arbeidere på bygg 

meninger

Høyre og Frp-regjeringen lager et regelverk som i praksis betyr avskilting av mange små- og mellomstore bedrifter på grunn av meningsløse formaliteter. Kunnskapen og erfaringen som disse bedriftene har bygget opp gjennom mange år skal ikke lenger tas hensyn til.

Det pussige er at regjeringens arbeidsmarkedspolitikk ellers går ut på å svekke kompetansen i arbeidsstokken gjennom økt bruk av innleie, mer midlertidige ansettelser, svak satsing på yrkesfag og svak innsats mot sosial dumping og kriminalitet i arbeidslivet.

Kompetansen til norske arbeidsfolk blir ikke respektert av regjeringen, og nå understreker statsråd Jan Tore Sanner denne nedlatende holdningen gjennom å innføre krav til formelle kvalifikasjoner for oppgaver som ansatte i disse bedriftene har utført til alle tider.

Regjeringen må gi disse bedriftene garantier for at de kan jobbe som før, også etter at regjeringen har innført regelendringer fra neste sommer.

Disse bedriftene har verdifull kunnskap vi trenger for å bygge landet. Derfor må disse bedriftene i fremtiden få konkurrere på like vilkår.

Alt annet vil være urettferdig og uriktig.