Debatt

«Regjeringen vil styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen»

Det er viktig at elever tidlig lærer om forskjellige håndverkstradisjoner, nettopp for at de skal bli kjent med egen historie.

Illustrasjonsbilde  Foto: Thomas Brun / NTB Scanpix

meninger

Samfunnet vil også trenge mange med ulike yrkesfaglige utdanninger fremover. Til våren vil vi legge fram en plan for hvordan fagene skal styrkes, men vi har allerede tatt flere grep:

I dag får elever ofte undervisning av en lærer som ikke har utdanning eller fordypning i praktiske og estetiske fag. Derfor har regjeringen utvidet videreutdanningstilbudet til lærerne også innen disse fagene.

Regjeringen tar også sikte på å gjøre faget kunst og håndverk til et mer praktisk og håndverksrettet fag i ungdomsskolen.

I tillegg vurderer vi også om elevene skal kunne komme opp i muntlig eksamen i praktiske og estetiske fag på 10. trinn, på lik linje med de øvrige trekkfagene. Dette planlegger vi å prøve ut på noen skoler allerede til våren.

Eksamen i et fag kan bidra til at skolene i større grad prioriterer faget, og dermed styrker de praktiske og estetiske fagenes plass i skolen.

Skal vi videreføre den viktige kunnskapen om ulike tradisjonelle håndverk, må vi satse bredere og tidligere blant elever på skolen. Studieforbundenes kurs er først og fremst et tilbud for voksne, og det er i stor grad frivillig drevet.

Vi er derfor uenige med Studieforbundet kultur og tradisjon som hevder at regjeringen svekker håndverkstradisjoner når vi reduserer bevilgningen til studieforbundene med 27 millioner i 2018 (iTromsø 21. november).

Regjeringen vil fortsatt bevilge hele 185 millioner kroner til studieforbundene i 2018. De kan blant annet brukes til å tilby kurs som fremmer håndverk som for eksempel vev og bunad.

Men skal vi lykkes, må vi satse allerede i skolen, slik regjeringen gjør.