Debatt

«Å stille spørsmål er ikke ensbetydende med å være offer»

Helge Sættem, styreleder i TSI og Øystein Jordheim her avbildet i anledning åpningen av ny flerbrukshall i Breivika.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Etter at representanter fra Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI) publiserte leserinnlegget «Kjære studentpolitikere, hva tenkte dere egentlig på?» i iTromsø har debatten vedrørende semesteravgiftsfordelingen fortsatt blant både studentene og organisasjonene tilknyttet UiT. Det er nå på tide å få sakens kjerne i fokus igjen, som en avslutning på debatten.

La oss derfor presisere at TSI og Driv valgte å stille spørsmål til det faktum at studentparlamentet har investert så mye penger i en organisasjon som i sitt opprinnelige budsjett skulle bruke 41,7 prosent av sine utgifter direkte til personalkostnader. Som TSI forsøkte å få fram i det første innlegget, så mener vi at dette er prinsipielt feil. Ikke fordi vi ikke ønsker at UiT skal ha sin egen studentavis, men fordi man da velger å lønne enkeltpersoner på bekostning av at midlene tilfaller mangfoldet og bredden.

Redaktøren i Midnattsolposten skrev i «en hilsen fra Redaktøren» at personalkostnadene nå ikke utgjør 50 prosent av tildelingen, slik som TSI trakk fram, men nærmere 1/5 av utgiftene som følge av kuttene fra studentparlamentet. Vi finner det merkelig at «studentavisen» i sitt opprinnelige budsjett anså det som nødvendig å ha personalkostnader på 41.7 prosent av sitt driftsbudsjett, mens de i sitt reviderte budsjett kun trenger 20 prosent av disse kostnadene for å kunne drifte organisasjonen.

Hvorfor valgte de ikke å legge seg på den linjen fra starten av? Uavhengig av disse faktorene ble resultatet uansett kutt i tildelingen til de mindre «bredde-organisasjonene» som studentradioen «Hurradio», studentutvalget ved det naturvitenskapelige og teknologiske fakultet og det kunstfaglige fakultet og konferansen «Håp i Havet», i tillegg til kuttene til de største organisasjonene som TSI og Driv.

I debatten har det også være presisert av studentpolitikerne at TSI ikke har flere medlemmer enn de største fakultetene, og at det derfor ikke er grunnlag for å klage når man får en så stor andel av potten. Vi kan jo blant annet stille disse studentpolitikerne spørsmålet; hva er slagordet til TSI? Jo, det er at «TSI er for alle». I motsetning til studentutvalgene som skal distribuere midlene til studentene ved sine fakulteter, jobber både TSI og Driv aktivt med et tilbud som er åpent for alle studenter. Selv om vi nå «bare» har 1,500 aktive medlemmer i TSI, så har vi ingen restriksjoner på hvem vi skal bruke midlene på. De tilfaller alle studentene ved UiT, til enhver tid.

LES OGSÅ: «Vi er veldig for at UiT skal ha sin egen studentavis, men vi mener at denne burde kunne driftes på frivillig basis, uten noen form for lønn»

I TSI sitt innlegg ble det også presisert at vi syntes at komiteens opprinnelige innstilling var velbegrunnet, nettopp fordi den vektla mangfold og frivillighet, samt at den nedprioriterte personalkostnader som skulle gå på bekostning av bredden av studentorganisasjoner. Vi reagerer på at studentparlamentet valgte å endre komiteens innstilling uten at motforslaget, fra vårt synspunkt, fremsto som godt begrunnet.

Vi reagerer på hvor enkelt et så dårlig og lite begrunnet forslag valset over innstillingen med 18 representanter for benkeforslaget mot tre stemmer for innstillingen til komiteen. Vi reagerer på en manglende begrunnelse, som det i dette tilfelle bør være ekstremt vanskelig å kunne argumentere imot, for at en slik endring skal rettferdiggjøres. Vi forventer mer enn «det er en annen driftsstruktur» å drive en studentavis eller «det er en ny organisasjon». Vi forventer mer enn utsagn som «TSI og Driv er store organisasjoner med stor økonomi, så de merker ikke kuttene». Dette mangler, og det er derfor vi reagerer.

Vi skal fortsette å jobbe for studentvelferd og idrettsglede, men dersom komiteens innstilling hadde blitt vedtatt, så kunne vi gjort enda mer!