Debatt

«Vår genuine norske natur er redusert til noe som andre bare kan forsyne seg av og tjene penger på»

Det er bare en ting som gjelder - penger - penger - penger, skriver Karin Leonhardsen i dette debattinnlegget om den planlagte vindmølleparken på Kvaløya.

ILLUSTRASJON: Norsk Miljøkraft 

meninger

Jeg har noen kommentarer i forbindelse med Egon Holstads lederartikkel om vindkraftplanene på Kvitfjell/Raudfjell. Han skriver: «Så er det opp til Søviknes og hans departement hvem de vil høre på; utenlandske giganter med penger, eller ei bygd på 200 personer, samt friluftsglade tromsøværinger.»

Selve utbyggingen er vanskelig å gjøre noe med nå, planene er kommet for langt, og kommunestyret sa vel ja i sin tid.

Men den alternative adkomstveien - den burde OED si nei til, og dermed presse utbygger til å bruke de millionene som trengs for å bygge ut opprinnelig adkomst via Buvika. Den som det ble søkt konsesjon om, og som man da nødvendigvis måtte vite hva kostet.

Eller så har utbygger kaldt og kynisk beregnet denne retretten og at NVE ville godta den. NVE sender superdårlige signaler med å godta endringen, og attpåtil begrunne det med økonomiske årsaker.

Jeg forstår det skal være et møte i Kattfjord denne uka. Jeg håper kommunens politikere møter opp der, og sier sin mening.

Utenlandske investorer er inne i alle vindkraftprosjekter i Norge. Og jeg blir så trist når jeg leser hva disse investorene og deres medhjelpere uttaler. Det er bare en ting som gjelder - penger - penger - penger.

Prosjektet på Kvaløya kaller de nå for Nordlicht og tilretteleggeren Prime Capital beskriver hvor lønnsomme investeringene i Troms vil bli for det tyske pensjonsfondet og for Siemens (se link).

Vår genuine norske natur er redusert til noe som andre bare kan forsyne seg av og tjene penger på. Man kan bli rasende av mindre.

Betydningen som naturen på Kvaløya har for friluftsliv/fjellsport/biologisk mangfold/reindriftsnæring og byen Tromsø - er totalt uinteressant.

Naturen betyr ingenting for investorer, for DNB Market, for Prime Capital, For Norsk Miljøkraft, for GIEK, for Siemens Gamesa, for Norwea, for NVE og for OED. Alle disse gleder seg over at landskapet på Kvitfjell og Raudfjell ødelegges....

Det eneste vi kan ha et håp om nå, er at OED ikke godkjenner den alternative tilførselsveien.