Debatt

«Budsjettforliket styrker skolehelsetjenesten og digital helsesøstertjeneste med hele 200 nye stillinger. Det er et område vi ønsker å styrke også i Troms.»

Fylkesråden er fornøyd med at videreutdanning i skolen styrkes med 200 millioner kroner, skriver Roar Sollied (V) i dette debattinnlegget.

  Foto: Jørn Myreng

meninger

Samme beløp skal i tillegg brukes på ny norm for lærertetthet i grunnskolen, og virker det, vil det etter hvert kunne merkes også i videregående opplæring.

Forliket styrker skolehelsetjenesten og digital helsesøstertjeneste med hele 200 nye stillinger. Det er et område vi ønsker å styrke også i Troms, og vi skal samordne ressursene med en samordnet elevtjeneste inn mot den kommunale helsetjenesten.

Tromsøundersøkelsen får for øvrig flere millioner til å fortsette et arbeid som gir svært viktig kunnskap for forebyggende helse.

Belønningsordningen for kollektivtrafikk økes med 100 millioner kroner og vil gi enda flere innbyggere, ikke minst elever og studenter, bedre og tryggere reiser. Viktig for Tromsø nå.

Det er også sterk vilje til å satse på IKT: 500 nye studieplasser innenfor IKT, og grunnopplæringen styrkes med 50 millioner kroner. Programmering i skolen kommer inn med 25 millioner. Vitensentrene er nå inne med 10 millioner mer enn i regjeringens forslag, og med samme beløp styrkes også entreprenørskap i grunnskolen.

Havet er i fokus både når det gjelder miljø og ressurser. Vi merker oss at det bevilges 20 millioner til et kunnskapsløft for havet.

Det vil hjelpe på i integreringen og opplæringen av flyktninger og asylsøkere når det bevilges over 100 millioner mer til integreringstilskudd, norsk- og samfunnsfagopplæring, selvhjelp for innvandrere, samt kulturorienteringsprogram ved IMDI. Det kan bringe flere til arbeid og studier raskere. Dette er et område vi vier stor oppmerksomhet til ved våre skoler.

Svært mange innenfor frivillig sektor vil være fornøyde med at bevilgning til studieforbundene er kommet på plass igjen i forliket. Området styrkes med 22,5 millioner.

Ellers er det verdt å merke seg at støttepartiene reverserer forslaget om å endre borteboerstipendet som fortsatt er på høring. Dette er nå avgjort når dagens bostipendvilkår videreføres (4 mils avstand).

Ellers skal vi være fornøyd med at basisbevilgningen til universiteter og høyskoler styrkes og at det i tillegg finansieres 50 nye stipendiatstillinger.

Ved første gjennomlesning finner jeg ikke noen økning i lærlingetilskudd og hadde gjerne sett at fagskolene fikk økning når stortingsmeldingens mål skal iverksettes kommende år. Fagskolen i Troms får dermed mindre enn i fjor, men vi må bare gjøre hva vi kan for å utnytte de nye finansieringsindikatorene og reorganisere oss for en ny fagskole.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger