Debatt

«Er ikke samer gode nok leieboere?»

meninger

Et møte er planlagt, ordene «Tromsø», «Skansen» og «samisk hus» var i en annonse for møtet plassert i samme setning, og dermed fyres det løs, spaltemillimetre blir fort til spaltemetre: Det samiske skal ikke ha plass i Tromsø, i hvert fall ikke på Skansen.

Kronikkforfatter Bodil Ridderseth Larsen tar feil på en rekke punkter. For det første har Tromsø en samisk historie, uansett om man ønsker å vedkjenne seg den eller ikke. Historien er godt dokumentert av både Tromsø Museum og UiT - Norges arktiske universitet.

LES OGSÅ: «Det blir ganske spesielt at ordføreren nå skal gjøre Tromsøs kulturarv, Skansen, om til et samisk hovedsenter i Tromsø»

For det andre, sametingsbygget har aldri hatt tilhold i Tromsø, men er bygget i Karasjok. Sametinget har riktignok kontorlokaler i byen, men det kan vi forsikre om at det betales leie for. De er verken gitt eller skjenket av noen.

Larsen hevder at Skansen er for betydelig for Tromsø historie til å brukes av samer. Da legger man til grunn at mennesker har ulik verdi, og argumentet faller på sin egen urimelighet. Det har lenge vært etterlyst mer aktivitet i nordbyen. Nå er det aktivitet, men noen mener at samisk er feil type aktivitet.

Når det kommer til samisk hus, så ønsker vi at et samisk treffsted skal bli en realitet og en rekke ting må være klart: Tromsø skal være en by hvor det samiske er selvsagt, hvor den samiske delen av historien er kjent for byens innbyggere. Tromsø er en av de største samiske byene, og bør være stolt av det.

Det samiske er tilstede i byen blant annet gjennom ulike samiske kompetansemiljø, samiske skoleklasser, samisk barnehage, samiske kunstnere og musikere, reindriftsnæring og turisme.

Det samiske er tilstede både innenfor og utenfor bygrensene.Vi håper Larsens meninger er en enkeltpolitikers meninger, og at dette ikke er et varsel om omkamp om samiske saker i Tromsø Høyre.

Valget 2011 sparket opp mye grums, og for den samiske delen av befolkningen ble det en vond høst og vinter med mye grums som steg opp fra bunnen. La oss ikke gå i den samme fella igjen!

Til slutt vil vi bare oppfordre alle Tromsøs beboere om å gjøre seg bedre kjent med byens samiske historie.