Debatt

«Neste jernbaneløft må bli i nord!»

Kommende NTP er en historisk jernbanesatsing fra regjeringen og samarbeidspartiene V og KrF. Det er et enormt løft for tog. Det må også skje i nord.
meninger

Venstre har stått på for mer jernbane i nord. Vi programfestet utredning. Vi fikk utredning inn i NTP. Nå er utredningen bestilt.

Man skal undersøke strekningen Fauske – Tromsø men også delstrekninger. Det åpner for en trinnvis utbygging.

En forlengelse fra Ofotbanen og nordover er en aktuell strekning. En slik strekning med sidearm til Harstad kan komme på 40 mrd. viser foreløpige anslag. Det tilsvarer den årlige verdiskapningen fra sjømat i vår region. Og dette skal økes kraftig.

Nå gjelder det at grunnlaget for utredningen blir så godt som mulig; at godsmengder, vekst i gods – og særlig sjømateksport, reiseliv og fremtidige arbeidsregioner tas med.

Venstre fortsetter det lange løpet mot mer jernbane i nord. Det arbeidet skal følges opp, så saken bringes stadig fremover mot oppstartsvedtak.

En jernbanekomité jobber godt med dette i Tromsø. Det er svært viktig at Tromsø tar en lederrolle i denne saken i landsdelen. Det må jobbes tverrpolitisk, med organisasjonene og næringslivet. I tillegg må det jobbes med andre kommuner i nord.

Selv om Tromsø har stor vekst er det et ikke utløst vekstpotensial i Indre-Troms, Harstad-regionen og Narvik. En jernbane som binder disse sammen vil være et kraftig vekststimulus. Mulighetene ligger der.

Narvik bør også gå fra endestasjon til knutepunkt i nord med jernbanespor i flere retninger og utvikles videre som landsdelens logistikknutepunkt.

I fremtiden må transport være utslippsfri. For vår eksportbaserte økonomi med stadig mer sjømat er det avgjørende med rask, sikker transport med høy kapasitet. Det betyr mer jernbane. Kombinert med moderne løsninger fra kaikant via fylkesveier til terminaler. Det er bra for miljøet, lokalt næringsliv og landets økonomi. Det er investering i fremtiden.

Venstre holder visjonen høyt om mer grønn transport i nord. Vi vil ha Nord-Norge på skinner!