Debatt

«Dyretragedien på Nordlandsbanen»

Nyheten om flere tragiske dyrepåkjørsler på Nordlandsbanen strømmer inn i stuene våre via TV-skjermen, og vi sitter og lurer på, kunne dette vært unngått.

Et tog passerer døde reinsdyr som ligger ved siden av jernbanesporet ved Kvalforsbrua mellom Eiterstrøm og Mosjøen på Helgeland.   Foto: Foto: John Erling Utsi / NTB scanpix

meninger

Har det bestemte inntrykk at det er anstrengt økonomi som er årsaken til at det mangler gjerde på blant annet denne aktuelle strekningen.

Denne problemstillingen kommer i et enda mere tragisk lys når de som følger litt med i den offentlige debatten, registrerer at det bevilges 10 talls millioner i konsulentmat og byråkrati for atter en gang å utrede flere banestrekninger i Nord-Norge, hvor Nordnorgebanen er et av alternativene.

Det er egentlig utrolig at dyr blir påført til dels unødvendige lidelser på grunn av utrolige feilprioriteringer.

Til ihuga jernbaneforkjemperne i Troms vil jeg også nevne at Nordlandsbanen sine lokomotiver fortsatt har dieselmotorer som fremdriftsmiddel.