Debatt

«Om Skansen og kommunalt vedlikehold»

Nå tror jeg det går over «stokk og stein» for lederen av kulturkomiteen i Tromsø kommune, Vanja Terentieff, skriver Høyres Bodill Ridderseth Larsen i sitt tilsvar.
meninger

Du har nok ikke fulgt med i «timene» når du påstår at jeg er alene om å mislike at Tromsø kommune ikke har økonomi til å ta vare på byens ærverdige kultursted og 1000-årssted, Skansen.

Jeg har uendelig mange Høyre-velgere og også mange av byens innbyggere med meg, som deler mine meninger. Jeg har, som mange ganger tidligere nevnt, ikke noe imot samer. Du nevner også at jeg har imot andre minoriteter.

Det får stå for din egen regning. Jeg liker alle  mennesker, og har et godt forhold  til folk.

Jeg mener det er dårlig prioritering av Tromsø kommune å leie ut byens eldste norske kulturbyggning, istedenfor å ruste den opp for deretter drifte den.

Polarmuseet som ligger i Søndre Tollbodgate
er ca 50 meter fra Skansen, har ca 60.000-70.000 besøkende per år. De fleste av disse er turister som etter en tur på museet vandrer opp til Skansen for å besøke Tromsøs eldste kulturskatt.

Der blir de møtt av stengte dører.

Tromsø kommune må nå ta ansvar for å bevare Tromsøs norske kulturskatt. Tromsø kommune har et kulturbudsjett hvorfra Skansen må prioriteres ved neste tildeling av midler. 

Du kan som leder for Kulturkomiteen påvirke og sørge for at midler går til å ruste opp og bevare Tromsøs eldste kulturminne.