«Uriktig og unyansert om kommunikasjon»

I en kommentar torsdag 7. desember ber politisk redaktør Martin Lægland meg om å svare på Tromsø kommunes bruk av kommunikasjonsavdelingen.

Britt Elin Steinveg  Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

meninger

Som administrasjonssjef er jeg glad for at det stilles kritiske spørsmål knyttet til kommunens virksomhet, og vårt arbeid med kommunikasjon.

Når Martin Lægland hevder at vi ansetter for mange kommunikasjonsrådgivere på bekostning av skole og helse, så gir ikke dette et korrekt bilde av situasjonen.

I Tromsø kommune er vårt oppdrag å gi innbyggerne et best mulig tilbud på en mest mulig kostnadseffektiv måte, kommunikasjon inkludert. Et eksempel på dette er at vi for tre år siden samlet håndtering av all annonsering til kommunikasjonsavdelingen ved å ansette to personer. På den måten lager vi annonser og materiell selv, framfor å kjøpe tjenestene eksternt hos lokale mediehus og byrå.

Siden da har kommunen hvert år brukt mellom 2,5 og 3 millioner kroner mindre til annonsering, samtidig som kommunen annonserer mer og informerer bedre i flere kanaler enn noen gang før. Resultatet er et bedre og mer kostnadseffektivt tilbud til innbyggerne.

Vi må, i tråd med samfunnsutviklingen for øvrig, i større grad enn før møte innbyggerne med digitale løsninger. Tromsø kommune har derfor igangsatt et toårig prosjekt for å forbedre kommunens nettsider. Det er et stort og omfattende arbeid. Det skal bli enklere å finne fram og flere selvbetjente løsninger. Det vil spare innbyggerne tid og oss som kommune ressurser i mange, mange år fremover. Målet er at vi også skal bli bedre på informasjon direkte til innbyggeren.

Nylig utlyste vi en stilling som kommunikasjonsrådgiver på vann og avløp. Det stilles spørsmål om dette er nødvendig. Jeg mener det, fordi det vil bidra til en bedre drift, bedre prosjekter – og følgelig spare penger. Akkurat som seksjon for byutvikling gjorde det samme for halvannet år siden. Disse to avdelingene har mange fellesnevnere, blant annet at de jobber med mange og store prosjekter som griper direkte inn i folks liv, men også næringslivet. Ved å gi tidlig og god informasjon, blir det lettere å unngå misforståelser, konflikter og forsinkelser.

Tromsø kommune har en restriktiv ansettelsespraksis, som blant annet innebærer at den enkelt utlysning skal vurderes nøye i forhold til lovpålagte oppgaver, behov og samlet kompetanse. Det er slik ansettelsesstoppen må forstås. En by som vokser med nesten 1.000 innbyggere i året og har en rivende utvikling er avhengig av ny kompetanse og dyktige fagfolk for å gi gode tjenester. Finansieringen av kommunikasjonsrådgiverne både hos byutvikling og på vann og avløp skjer innenfor allerede bevilgende økonomiske rammer - altså hentes det ikke penger fra noen andre områder.

Tromsø kommune har en lang rekke med kompliserte prosjekter som krever god informasjon til mange involverte: Tromsøbadet, Otium, Helsehuset, skolebygg, veiutbedringer, uterom, Tenk Tromsø, Trudvang – listen kunne fortsatt lenge. Bedre informasjon og bedre arbeidsflyt gir sparte penger.

Sist, men ikke minst: En kommune er lovpålagt å aktivt gi informasjon. I en kommune med 75.000 innbyggere, 140 nasjoner og tjenester gjennom hele livsløpet, så er god informasjon til innbyggerne nødvendig for at vi på en god måte skal utføre vårt samfunnsoppdrag.

Kommunikasjonsavdelingens oppgave er å bidra til at virkeligheten fortelles som den er. Martin Lægland vet det selv, fordi han ofte ber kommunikasjonsavdelingen om hjelp til dokumenter, til å finne rette folk eller noen han ikke får tak på eller bare oppklare noe han ikke forstår. Det får han alltid hjelp til.

Jeg kan forsikre at vi vil fortsette å prioritere vårt informasjonsarbeid til innbyggerne.