Debatt

«Et nytt og fremtidsrettet fylke i nord»

SVs utgangspunkt er at arbeidsplasser og makt må fordeles mellom Troms og Finnmark, og også mellom ulike steder i dagens to fylker.
meninger

SV i Finnmark og Troms er skuffet over at Stortinget ikke reverserte tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms. Nå er vi i tillegg i en situasjon hvor vi ikke vet hvilke oppgaver den nye fylkeskommunen skal få, men regjeringa forventer likevel at vi bruker mye ressurser på sammenslåingen.

I lys av den endelige avklaringa vil SV nå jobbe for at sammenslåingsprosessen blir så bra som mulig for innbyggerne i det nye fylket.

Forhandlingene mellom de to fylkene er brutt, men Troms og Finnmark SV mener at begge fylkeskommuner bør benytte anledningen til å bli enige om en fremtidsrettet fylkeskommune, hvor vi kan sørge for kunnskapsarbeidsplasser på flere steder.

SVs utgangspunkt er at arbeidsplasser og makt må fordeles mellom Troms og Finnmark, og også mellom ulike steder i dagens to fylker. SV mener det er spesielt viktig at fylkeskommunale arbeidsplasser opprettholdes i Vadsø.

Vi forventer at det nye fylket vil få betydelige nye oppgaver når det er etablert.

Målet i forhandlingene må være å finne måter å utnytte eksisterende styrker i fylkene og utvikle hele det nye fylket fra Sør-Troms til Øst-Finnmark, med fokus på nærhet mellom folket og fylkets oppgaver. Det nye fylket bør styres etter en formannskapsmodell.

SV er spesielt skuffet over at det største partiet i begge fylker, Arbeiderpartiet, ikke har klart å finne noen løsning som kan samle det nye fylket. Finnmark og Troms SV vil jobbe sammen for å finne de beste løsningene for hele det nye fylket.

Dette fordrer at forhandlingsutvalgene i de eksisterende fylker søker helhetlige løsninger, og går inn i nye forhandlinger med likeverdighet, tillit og respekt for hverandre.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger