Debatt

«Julen - barnas høytid»

Hvite dager er et mye brukt begrep for alkoholfrie dager.
meninger

Derfor snakker vi om en Hvit Jul. Mange av oss ønsker å tilbringe julen sammen med barn på barnas premisser.

Alkoholen påvirker oss og gjør oss annerledes enn det barna er vant til. Barn ønsker seg voksne som er trygge og forutsigbare, også i jula.

I desember drikkes det dobbelt så mye alkohol som de andre månedene i året. (Vinmonopolet dobler sin omsetning i desember.)

Juletradisjonene er i mange hjem preget av et høyt alkoholforbruk, julen betyr gjerne flere glass for en mamma og en pappa. Men husk at barna liker best at foreldrene oppfører seg som de pleier.

Det er ikke sånn at din lykkepromille gjør barna lykkelige. Barn merker med en gang foreldrene blir annerledes, det er adferden din, og hvordan barna oppfatter den som avgjør om du skal drikke med familien, sier Kari Lossius, klinikkdirektør ved Bergens klinikkene.

De fleste av oss har hørt om passiv røyking. Passiv røyking er sterkt redusert etter røykeloven ble innført. Loven har resultert i at de som ikke røyker i svært liten grad blir påført helseskader andres røyking påfører. Så hva med passiv drikking.?

Menn drikker fortsatt mest og blir oftere fulle. Undersøkelser fra 1990-tallet forteller at blant dem som får kritikk for drikkingen av sine nærmeste, er tre av fire menn.

Samtidig viser tallene at kvinner og barn oftere enn menn er ofre for hensynsløs fylleadferd, særlig i private hjem.

Skal ikke private hjem være et sted hvor barn og unge, og kvinner skal finne fred og trygghet?

Kan vi med bakgrunn i forannevnte fastslå at han drikker, mens hun og spesielt barna har problemene?

Nå må det understrekes at det og er kvinner som drikker, og drikker så mye at det i mange tilfeller påvirker hennes adferd til det negative og er svært problematisk, spesielt for barna.

Undersøkelser viser at minst 90.000 barn i Norge lever sammen med foreldre som har et risikofylt eller avhengighets forhold til alkohol.

Passiv drikking er enkelt sagt den skade drikkeren påfører tredjeperson, og i mange tilfeller er denne tredjepersonen deres egne barn, og skadene er ikke bare fysiske, men over tid utvikler psykiske skader og problemer senere i livet.

Det er direkte skremmende når tusener av barn gruer seg til jul, eller gleder seg til julehelga er over.

Også i år gjennomfører IOGT sin tradisjonelle Hvit Jul-aksjon. Dette er en aksjon hvor voksne personer underskriver på at de ikke skal drikke alkohol juledagene i samvær med barn.

Dette er en aksjon som blir godt mottatt, ikke bare av avholdsfolk, men et flertall av den voksne befolkning. De som ikke er avholds er og enig i at julen er barnas høytid og bør feires på barnas premisser.

En fersk undersøkelse gjennomført av Opinion for IOGT viser at 61 prosent av den voksne befolkning er enig at det drikkes for mye alkohol i julen i samvær med barn.

Dette er positive tall når vi vet at 90 prosent av befolkningen ikke er avholdene. 26 prosent har ikke gjort seg opp noen mening. Kun 14 prosent er uenig med oss i IOGT som mener at det ikke bør drikkes alkohol i jula i samvær med barn.

Vi i IOGT er ikke fanatikere, vi har bare et ønske om at flest mulig tar hensyn til barna når julen ringes inn.

Hva synes barna? Barn som ser sine foreldre ruspåvirket, liker det ikke – selv om det skjer sjelden. Barn vil at voksne skal være voksne, at de skal lytte og være slik de pleier å være.

Om du skal drikke sammen med barn og eventuelt hvor mye du skal drikke, bestemmer du selv, men det kan være lurt å velge før du er i situasjonen.

Jeg ønsker alle en fin og minnerik julefeiring, og husk: Passiv drikking kan fort bli den usynlige smerta for barna. God Jul.