Debatt

«Hjertehelse for hele Nord-Norge»

Troms fylkesting registrerer med forundring Helse Nords vedtak om å etablere et PCI-senter ved Nordlandssykehuset i Bodø.

KRITISK TIL PCI-SENTER I BODØ: En rekke av byens poltikere frykter for pasientsikkerheten i nord dersom et PCI-senter etableres i Bodø.  Foto: Ronald Johansen

meninger

Dette vedtaket tar ikke innover seg det helhetlige medisinske tilbudet til befolkningen i hele landsdelen. Tvert om bruker man store økonomiske og personalmessige ressurser på et tilbud som ikke vil gi noen dokumentert helsegevinst.

Nye tall fra det nasjonale kvalitetsregisteret for hjerteinfarkt viser at Nord-Norge har landets høyeste overlevelse og beste behandlingsresultater med dagens løsninger. Tallene viser også at overlevelsen faktisk er aller høyest i Nordland.

Rapporten som dokumenterer antall koronare angiografier og PCI’er utført på bosatte i Nord-Norge i perioden 2014-2016, viser at det i 2016 ble utført til sammen 1.492 PCI’er på pasienter bosatt i de tre nordligste fylkene. Av disse ble hele 1.366 (91 prosent) utført ved UNN.

Kun 131 pasienter fikk utført PCI utenfor landsdelen, og majoriteten av disse var planlagte tilfeller utført ved Feiring. Dette indikerer at det i pasientlekkasjen ut av landsdelen i dag, sannsynligvis bare er en liten andel som ville vært kandidater for å få utført behandling ved et PCI-senter i Bodø.

At det store flertallet av dem som PCI-behandles utenfor landsdelen får behandlingen utført på sykehus som ligger lenger unna hjemstedet enn UNN i Tromsø, og heller ikke er akutt-tilfeller, svekker også avstandsargumentet for opprettelse av PCI-tilbud i Bodø.

Til sammen peker dette også på at det totale volumet av kandidater for PCI-behandling i landsdelen – i beste fall – vil øke meget marginalt som følge av etablering av et tilbud i Bodø. Dette har også vært et argument fra UNN-Tromsø for å opprettholde ett sentralisert og faglig sterkt PCI-tilbud i Nord-Norge.

Fra landets ledende kardiologer uttales det at et invasivt senter må ha minst et befolkningsgrunnlag på over 300.000, samt en godt organisert pasienttransport. For Nord-Norges del er vi totalt knappe 485.000 innbyggere, noe som ikke gir grunnlag for mer en ett PCI-tilbud i regionen. Ekspertgruppen bak rapporten om behandlingsmetoden uttaler:

 – Det vi kan slå fast, er at bare et begrenset antall sykehus bør drive med angioplastikk. Den faglige begrunnelsen for dette er at hvert senter må ha et minste pasientvolum for å sikre kvaliteten i behandlingen.

UNNs døgnkontinuerlige service med PCI og et tverrfaglig, høyspesialisert hjertemedisinsk miljø tjener alle hjertesyke i regionen vår.

En sterkere satsing på prehospital trombolyse fra Helse Nord er et langt bedre tiltak for pasienter med akutt hjerteinfarkt, foruten et robust PCI-senter ved UNN. Akuttmedisinsk personell må styrkes i sin kompetanse og håndtering av pasienter med akutt hjerteinfarkt, herunder økt bruk av prehospital trombolyse.

En sømløs og kompetent akuttmedisinsk kjede er den beste garantien for god behandling av hjerteinfarkt i Nord-Norge. Det vil tjene alle hjertesyke i hele vår langstrakte landsdel, også befolkningen i Nordland og Finnmark. En oppsplitting og svekkelse av det solide hjertemedisinske behandlingstilbudet ved UNN vil ramme alle hjertepasienter i Nord-Norge som helhet, også de som bor i Nordland.

Troms Fylkesting mener primært at et PCI-senter i Bodø er en forringelse av tilbudet til ALLE hjertepasienter i landsdelen. I tilfelle styrets vedtak kan gjennomføres, vil vi på det sterkeste advare mot en snarlig oppstart da dette vil svekke tilbudet som gis i dag.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger