Debatt

«På landsbasis gjennomføres det under 100 tester på treningssentre årlig. Nord-Norge skiller seg ikke ut i så måte.»

Jeg har med interesse fulgt debatten om antidopingarbeidet i nord, eller rettere sagt, om mangel på antidopingarbeid i nord.

  Foto: Tor Farstad

meninger

Jeg skulle gjerne sett at det ble drevet mer antidopingarbeid i Nord-Norge og mange andre steder i landet. Sannheten er imidlertid at det trolig aldri før har blitt drevet så mye antidopingarbeid i Norge generelt, og Nord-Norge spesielt, som i 2017.

Antidoping Norge er en pådriver for forebyggende antidopingarbeid, men det er det enkelte idrettslag, treningssenter, skole eller kommune som har ansvaret for hva som skjer i eget treningsmiljø.

Forebyggende arbeid i idretten

Antallet foredrag vi holder for idretten er høyere enn noen gang, og siden årsskiftet har godt over 10.000 gjennomført e-læringsprogrammet «Ren Utøver». I tillegg til dette er det over 200 nye «Rent Idrettslag».

Denne positive tendensen i det forebyggende antidopingarbeidet ser vi også i idretten i Nord-Norge. I Nord-Norge er det om lag 120 rene idrettslag. Det er cirka 10 prosent av alle rene idrettslag i Norge.

Det er grunn til å gi honnør til idretten for at de tar initiativ og tar i bruk de virkemidler og tjenester vi i Antidoping Norge tilbyr.

Forebyggende arbeid utenfor i idretten

Også utenfor den organiserte idretten er engasjementet stigende. Her har ADNO hatt muligheten til å utvikle det forebyggende arbeidet med støtte fra helsemyndighetene de siste årene.

Vi tilbyr for eksempel en kommunal og fylkeskommunal samarbeidsmodell. Vi har for tiden samarbeid med fire fylkeskommuner og ti kommuner.

Ingen av disse er fra Nord-Norge. Vi har imidlertid nå dialog med flere kommuner i de nordligste fylkene og ønsker nye samarbeid velkommen.

Det foregår antidopingarbeid, gjennom enkeltinitiativ og -arrangementer. Det er kun er en måned siden vi var til stede på Viken senter i Bardu, der doping utenfor den organiserte idretten var tema.

Høsten 2016 initierte treningssenterkjeden Stamina, kommunelegen og Svolvær videregående skole foredrag om antidoping. Det samlet 600 deltakere. Jeg har ikke hørt om et antidopingseminar – verken i Norge eller internasjonalt – som har samlet så mange deltakere.

Også treningssentre tar ansvar for sitt eget antidopingarbeid. Gjennom vårt «Rent Senter»-samarbeider vi med om lag 500 norske treningssentre. På våre nettsider – antidoping.no – finner en ut hvilke senter som er sertifisert som «Rent Senter» og hvor i landet de hører hjemme. Cirka 45 av sentrene hører hjemme i Nord-Norge.

På landsbasis gjennomføres det under 100 tester på treningssentre årlig. Nord-Norge skiller seg ikke ut i så måte. Også her har det fra tid til annen vært gjennomført kontroller.

Testes andre steder

Når det gjelder testing innen idretten, er dette noe som styres fullt og helt fra Antidoping Norge. Her prioriteres ressursene med tanke på å få mest mulig ut av de testene vi tar.

Cirka 75 prosent av prøvene tas av topputøvere der de oppholder seg. Vi er ikke opptatt av hvor i landet utøverne kommer fra, men hvor gode de er i idrett og om det foreligger risiko for dopingbruk.

At det kan gå perioder uten at det tas så mange tester i Tromsø, kan godt være. Statistikk for de siste to årene, viser imidlertid at vi har tatt cirka 230 dopingprøver i 18 idretter i Nord-Norge i denne perioden, men utøvere som kommer fra idrettslag tilhørende Nord-Norge eller som er fra Nord-Norge vil selvsagt også bli testet andre steder i Norge eller i utlandet.

Jeg synes det er flott at antidopingarbeidet vies oppmerksomhet. Vi trenger flere idrettslag, treningssentre, kommuner og idretts- og treningsinteresserte med på lag.

2018 byr på nye muligheter. Med tanke på alt det positive som skjer av antidopingarbeid rundt omkring i landet er jeg ved inngangen til et nytt år optimist med tanke på å fremme like muligheter og rene treningsmiljøer.