Debatt

«Klimabyråkrati og dårlig byutvikling?»

TUNNEL-GENERAL: Terje Walnum. Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø  Foto: Tom Benjaminsen

meninger

I iTromsø 22. desember skriver veivesenets direktør Thorsteinsen om bompenger i Tromsø. 20. desember kom den siste av veivesenets utredninger for Tenk Tromsø. Her sier ekspertene at Tromsø må ha bompengebelastning for å unngå vekst i privatbilkjøring på oppimot 100.000 bilkilometer per dag mot 2030. I forhold til 2016-kjøringen på 985.000 kilometer per dag er dette en 10 prosent økning.

Jeg ser at dette er antatt vekst i bilkjøringen over 14 år. Det tilsvarer 0,7 % vekst fra år til år i gjennomsnitt. Det vil si 7.000 km per døgn i økning hvert år. Dette er en så liten mini-vekst at vi ikke bør kaste bort ressurser for å unngå det.

Man må nesten spørre om Vegvesenet etter fire år med utredninger for Tenk Tromsø virkelig ikke har klart å finne på noen større trussel enn dette? Her skal man bygge 15 ganger 2 bomstasjoner, lage sperringer og gateombygginger mellom sonene, dele Tromsøya inn i 6–7 ghettosoner, fremtvinge mer køkjøring og kollektivbruk, sykling og gange, forlenge kjøretider og fordyre bilholdet.

Man skal kreve inn over fem milliarder i bompenger og bruke cirka åtte milliarder til veier for bil, sykkel og gange, og bruke 1 milliard ekstra til bortkastede driftskostnader over 20 år. Alt dette for å stoppe skarve 0,7 prosent vekst per år i personbiltrafikken? Hvor er rimeligheten og gangsynet i Vegvesenets verden? Varaordfører Aarbakke kalte dette for luftslott.

Og hvorhen er Tromsøs politikere i styringsgruppen som ikke ser at dette er fullstendig latterlig å sette i system? Og prakke på Tromsøs bilbrukere og velgere?

Ekspertene bak utredningen påstår også at Tromsøs veinett ikke har kapasitet til å klare en slik vekst på 14 år, og at bompengene blir nødvendig for å unngå slik vekst i bilkjøringen. Personlig vil jeg hevde at en 10 prosent vekst kan byens veinett klare allerede i dag, muligens med litt lengre køer. Med litt smartere veinett og de utvidelsene som ligger i Tenk Tromsø-prosjektet, så klarer man i alle fall en slik kapasitet uten vansker over 14 år! Med mindre køer enn i dag!

Så hvorfor bløffer da utrederne om bompenger og veinettet? Svar: De har fått ordre om å skrive at bompenger er nødvendig. De har fått ordre om å påstå at bil-nullvekst er nødvendig. Men ingen av de to hovedpoengene er begrunnet eller påvist i utredningen.

Man kan si at bil-nullvekst er blitt et pålegg fra staten til forhandlinger om pengestøtte og byvekst. Men dette pålegget er basert på ønsker om nullvekst i gassutslipp fra bilparken. Og nullvekst i utslipp er allerede oppnådd, ved at fornyelsen av bilparken i Norge utgjør over 50 prosent elbiler og hybrider. Så kravet om null-bilvekst er et foreldet krav basert på gamle utslippsdata om bilparken. Nå øker andelen elbiler og hybrider til stadig nye høyder. Utslippene reduseres uten bomsoner og bomstasjoner på Tromsøya.

Utviklingen har gått så fort at forskere og byråkrater ikke har rukket å tallfeste reduksjonene i utslipp. Manglende data skal ikke belastes på Tromsøs bilbrukere. Vi har medvirket til at utslippsmålene allerede er oppfylt. Tromsøs forhandlere har full rett til å kreve bilkjøring som harmonerer med vedtatt 50 prosent byvekst og innbyggervekst. Nullbilvekst er skadelig for byens næringsliv og konkurransen med andre byer, og vil føre til utflytting av bedrifter og innbyggere fra Tromsø.

Tromsø er eneste by i Nord-Norge som er aktuell for en byvekstavtale. Av hensyn til konkurransen med nabokommunene, andre byer i Nord-Norge og på Nordkalotten, så har ikke Tromsø råd til å delta i jakten på en byvekstavtale. I en slik avtale kan muligens kommunen tjene noen kroner, men næringslivet og private innbyggere taper mye større beløp i bompenger, køkjøring og ekstra bilutgifter. Summen blir negativ med flere milliarder for hele Tromsø samlet.

Drivstoffavgift med 2–3 kroner ekstra per liter er nok til de beløpene som trengs til veiene i Tromsø, uten at bilistene skal betale for gang- og sykkelveier. Vegvesenet har egeninteresse av mest mulig bompenger, og de bør derfor fjernes fra utredningsarbeidet om bompenger.

Hele bompengeopplegget ligner mer og mer på keiserens nye klær. Det er flere som etter hvert sitter nakne ved forhandlingsbordet. Tromsøs velgere og bilbrukere lar seg ikke bløffe! Det gjenstår å se om det blir folkeavstemning i denne saken, eller Tromsøs politikere vil ha valgskredet i selve kommunevalget?

I et vestlig, demokratisk land bør vi ikke være bekjent av det sovjetsystemet som bompengesonene og bomovervåkingen medfører. Vegvesenets tvangsbyråkrati er ille nok fra før, spesielt i Tromsø.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger