Debatt

«Økonomien i 2018 – hva kan vi forvente?»

2017 var – underbygget av fallende ledighet og sterk økonomisk vekst over hele linjen – et eksepsjonelt godt år på verdens børser. Vi ser ingen tegn til at festen er over, men tror oppgangen i 2018 blir noe svakere enn den vi så i 2017.
meninger

Verdensøkonomien – en kort status: Klimaet i USA har i 2017 vært preget av en rekke politiske nederlag for president Trump. Han fikk derimot en viktig seier på slutten av året da den nye skattereformen ble stemt igjennom.

Forventningene er at dette vil øke aktiviteten i økonomien fordi selskapsskatten tas ned fra 35 prosent til 21 prosent. Men det går allerede så det suser i amerikansk økonomi. Ledigheten er den laveste siden før finanskrisen og lønnsveksten har begynt å skyte fart.

I Eurosonen har produksjonsindeksen steget til skyhøye nivåer og tilliten til økonomien er fortsatt høy. Bare Brexit legger en demper på den økonomiske stemningen.

Heller ikke i Asia ser en store tegn til bekymringer. Veksten i Kina har avtatt og investeringsraten kryper nedover. Samtidig ser detaljhandelen og industriproduksjonen ut til å holde stand, og i sum er økonomien sunn.

I et politisk perspektiv er det fortsatt noen skjær i sjøen. Det mest fremtredende er forholdet mellom Nord-Korea og USA. Men også situasjonen i Midtøsten bør nevnes. Uroligheter i Iran, og forholdet mellom Iran og Saudi-Arabia er forhold som kan påvirke verdensøkonomien.

Hva med Norge? I Norge har fallet i oljeinvesteringene stagnert og oppsvingen i økonomien ventes å fortsette inn i det nye året. Ledigheten har falt til 2,5 prosent – som er det laveste nivå siden 2012.

Norges Bank forventer fortsatt økt sysselsetting, og et strammere arbeidsmarked kan dermed komme til å presse opp lønnsveksten. Den største usikkerheten dreier seg dog om boligmarkedet.

Norges Bank har uttrykt at de tror på et prisfall på 1,8 prosent inn mot sommeren, deretter en utflating. Det er verdt å notere seg at ekspertene er uenig i synet på boligmarkedet. Risikoen i et fortsatt fallende marked kan være stor, men vi har liten tro på et krakk.

Den norske kronen svekket seg betydelig i løpet av året som gikk og rundt årsskiftet så vi nivåer vi ikke har sett siden finanskrisen. Det er vanskelig å forklare årsaken til dette, da de fleste makroøkonomiske tall har vært positive, og oljeprisen er stigende.

Muligens er frykten for en boligboble som kan sprekke hovedårsaken. Vi tror ikke den svake krona vil vedvare, rett og slett fordi det går bra i norsk økonomi!

Aksjemarkedet – ingenting tyder på at oppgangen er over helt ennå. Aksjemarkedet har lagt bak seg et fenomenalt år. Men vi tror ikke at aksjer som verdipapirklasse er overpriset, og at fortsatt oppgang i økonomien i 2018 drar med seg aksjemarkedet.

Vi forventer dog ikke et like sterkt år som det vi har bak oss. Hovedårsaken til dette er at oppgangen alt har vart i ni år, og statistisk sett ser vi en korreksjon rundt hvert syvende år.

Det er ikke mye i det økonomiske bildet som bekymrer. Det bør dog nevnes at vi har hatt den raskeste veksttakten i global økonomi på tre år og at ledigheten har falt til nivåer hvor det er vanskelig å forestille seg at man kan ta ut mer vekst i form økt sysselsetting.

Hva vil 2018 bringe med seg for Nord-Norge? Hovedårsaken til de gode tidene i Nord-Norge er vårt unike potensial.

Vi eksporterer varer verden vil ha, og vi inviterer verden til en natur som er eksotisk, uberørt og ikke kopierbar. Men også den lave kronekursen har bidratt til de fantastiske utslagene vi har sett de siste årene. Vi er attraktive – også målt i kroner og øre!

Når verdensøkonomien er i sterk vekst påvirker det også oss. På lengre sikt kan vi derfor forvente både høyere rente og dyrere krone. Dette kan svekke både eksportinntektene og turisttilstrømningen. Noe som igjen kan påvirke sysselsettingen.

På kort sikt forventer vi dog fortsatt vekst og oppgangstider.