«Jeløya-plattformen har ingen visjoner, ambisjoner eller mål for bygdefolk»

Det er ingen ambisjoner for det norske landbruket og distriktene i den nye regjeringsplattformen som ble lagt fram på søndag av statsminister Erna Solberg.

LEDER: Ole-Anton Teigen er leder for Lyngen bonde- og småbrukarlag. 

meninger

Søndag ble det klart at Høyre, FRP og Venstre sammen danner ei ny mindretallsregjering bestående av de tre partiene.

Bygdefolk og bønder er taperne og de tre forannevnte partiene får fram det verste i hverandre. Det er enighet mellom disse partiene som har vedtatt sentraliseringen i politiet, NAV, kommunereformen og en regionreform som flertallet av bygdefolk ikke ønsker. Det er mer av denne typen sentraliserende politikk som nå blir resultatet.

Vi skal heller ikke glemme at enighet mellom disse tre partiene har ført til:

• Plastposeavgift

• Flyseteavgift

• Sukkeravgift

• Økte avgifter på norsk turistnæring.

Tidligere vedtak og fremtidige vedtak fra den nye blå, blågrønne regjeringa vil øke forskjellene mellom by og land – nord og sør og der vil vi i nord bli den store taperen.

Når det gjelder landbruket blir det omkamp om:

• Liberalisering av konsesjonsloven

• Avvikling av konsesjonsplikten og boplikten på skogeiendommer

• Omkamp om odelsloven og større forskjeller mellom små og store bruk.

• Mer industrialisering av det norske jordbruket.

• Større avskalling av gårder i drift i distriktene.

Jeg håper dagens stortingsflertall parkerer disse forslagene så fort de dukker opp til behandling i Stortinget.

Dette gjelder også forslaget om å legge ned pelsdyrnæringa. Der har næringa selv tatt tak slik at de useriøse innen næringa er borte – så nå er næringa både miljøvennlig og bærekraftig. Vedtaket er ren symbolpolitikk for å gi Venstre noe å komme i media med.

Det registreres med stor bekymring at det foreslås å innføre en flat CO₂-avgift for alle sektorer, landbruket inkludert. Dette forslaget står i sterk kontrast til det en samlet komité uttalte ved behandlingen av stortingsmeldingen våren 2017, nemlig at biologiske prosesser ikke skulle avgiftsbelegges.

Oppsummert med få ord: Jeløya-plattformen har ingen visjoner, ambisjoner eller mål for bygdefolk, bønder og Distrikts-Norge. Sentraliseringsskruen er vridd rundt flere hakk og forskjellene mellom by og land blir bare større og større. Nå må vi få øynene opp og se konsekvensene av dette på kort og lengre sikt. Vil vi at bygdene skal avfolkes og hvordan vil kulturlandskapet da se ut – når ingen vedlikeholder det fra fjord til fjell? Det er bare tapere i dette spillet om fremtidas Norge.