Debatt:

«Det blir avgjørende fremover hvor godt samfunnet er rustet til å møte stadig flere eldre innbyggere»

Norge har fått sin første eldrestatsråd, og det er gledelig, skriver Asgeir Brekke i LOP Tromsø lokallag.

PENSJONIST: Asgeir Brekke 

meninger

I høstens statsbudsjett ble det varslet om idéutvikling og nytenking i 2018 om seniorers rolle i et aldrende samfunn, herunder hvordan det kan skapes et mer aldersvennlig samfunn i alle sektorer.

På verdenskonferansen for geriatri sist sommer ble det lagt fram en stor forskningsrapport som omfatter 18 OECD-land. Rapporten viser at det blir det avgjørende fremover hvor godt samfunnet er rustet til å møte stadig flere eldre innbyggere.

Forskerne påpeker i rapporten at et godt samfunn for eldre innebærer at de eldre kan bidra, føle seg trygge både økonomisk og når de går på gata, at de får helsehjelp, lever i harmoni med yngre generasjoner og får muligheter til å bidra i samfunnet.

Utgangspunktet for en produktiv idédugnad ligger godt til rette for vår eldrestatsråd. Mitt ønske er at så mange aktører som mulig blir invitert til å komme med sine råd og innspill i arbeidet for en aldersvennlig fremtid.