Debatt:

«En mikrodel av Telenors milliardoverskudd hadde løst det hele»

telemuseet: Det gamle museet ligger på Langnes, like ved Sandnessundbrua.Foto: Telemuseet  Foto: Telemuseet

meninger

Året 2017 blei noe urolig og usikkert for Telemuseene i Norge, til sammen 11 stykker, fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør.

Telenor kunngjorde at fra 1. januar 2017 ville all bevilgning av økonomiske midler til Telemuseene stoppe, selv om Telemuseene er Telenors egen historiske bakgrunn.

Det ble derfor noe tynt på flere områder ved å eksistere på oppsparte midler, men med genuin interesse for historien, ble i hvert fall Telemuseet Tromsø holdt åpent i 2017.

Statsbudsjettet 2018 var siste håp på en løsning, og der ble det satt av 6,6 millioner kroner til Telemuseene med den forutsetningen at Telemuseene ble overført til Teknisk Museum i Oslo.

Per 1. januar 2018 eksisterer ikke Telemuseet som egen institusjon. Alle utstillingene tilhører nå Teknisk Museum i Oslo, mens bygningene og eiendommen på Langnes i Tromsø står på Telenors Verneplan, og er nå underlagt Telenor Eiendoms ansvar.

Representanter for Teknisk Museum Oslo vil i løpet av 2018, muligens i nær fremtid, komme til Tromsø for å vurdere det de har overtatt, og etterpå konkludere med om Telemuseet Tromsø skal fortsette med sin åpningstid, eller om det skal bli stengt.

Inntil dette er avgjort vil Telemuseet Tromsø holde åpent hver onsdag 10–14 som det har gjort fra 1995 da det ble etablert.

Men – om Telemuseet blir stengt, kommer spørsmålet: Hvor skal publikum som enkeltpersoner, lag og foreninger, skoleklasser fra barnetrinn til videregående og alle turistene få informasjon om Norges kommunikasjonshistorie fra først på 1800-tallet og fram til i dag. Muligheten for denne informasjonen samtidig som en vil kunne se og oppleve deler av det tekniske utstyret, vil det dermed ikke lengre bli adgang til.

En mikrodel av Telenors milliardoverskudd hadde løst det hele.

Men som nevnt, inntil beskjeden om å stenge kommer, vil Telemuseet Tromsø holde åpent onsdager 10–14. Det gjelder derfor å benytte sjansen mens den er der.