Debatt:

«Veisystemet må styrkes for å tåle trafikken»

TOG ER TINGEN: Tromsø Venstre vil ha jernbane til Tromsø.  Foto: Illustrasjonsbilde

meninger

Den økonomiske aktiviteten i nord er økende, ikke minst innen reiseliv og sjømatnæring. Det forventes en ytterligere økning der det økonomiske bidraget fra nord skal utgjøre en betydelig større del av landets inntekter.

Dette er særlig viktig for å kompensere for fallende petroleumsinntekter. Tilgang til nok arbeidskraft, høyhastighet bredbånd, energisikkerhet og effektivt transportsystem er forutsetninger for at veksten kan skje på en bærekraftig måte.

I dag er varetransporten til landsdelen og den økende eksporten avhengig av forurensende trailertrafikk som gir økende belastning på veinettet. Nord-Norge trenger en satsing på et integrert transportnett for fremtiden; fra landstrøm på kaikanten, via gode fylkesveier til transportknutepunkter koblet til jernbane så transporten kan skje raskt, sikkert og med lave utslipp og høy kapasitet.

Store godsmengder skal fraktes over store avstander til markedene i sør og øst, til dette er jernbane best. I nord utredes det planer for et bedre jernbanenett. Tromsø Venstre ønsker økt bygging av jernbane i nord, og mener man bør starte med bygging av Tromsbanen (Narvik–Tromsø).

Tromsø Venstre er også positiv til planene om en tilknytning til det finske jernbanenettet. Tilgang til ladestasjoner for skip og kjøretøy må utvikles og veisystemet må styrkes for å tåle trafikken. Slik kan regionen styrke bærekraftig vekst og økonomisk utvikling.