Debatt:

«Vi må få slutt på mobbingen!»

Mobbetallene etter Elevundersøkelsen er kommet, og det er ikke gode nyheter, skriver Sander Svendsen i Elevorganisasjonen.
meninger

På landsbasis har antall elever som blir mobbet økt, og det har vært flere klagesaker til fylkesmennene. Dette burde være et varsel til politikerne om at det må gjøres tiltak, og det fort!

Under den årlige Elevundersøkelsen får elevene si sin mening om hvordan de oppfatter læringen og trivselen på skolen sin. Med andre ord er det en pekepinne på hva som er bra og hva som må bli bedre i den norske skolen. Man har lenge visst at mobbing er et veldig stort problem i alle deler av skolegangen, men tallene blir altså ikke bedre.

Dette er alvorlig. Ja, det er bra at det gjøres forskning på mobbing, men man blir ikke klokere av å få de samme resultatene gang på gang. Vi må til roten av problemet, vi må søke forebygging. Vi skal ta tak i problemene før de oppstår, ikke etter.

I vårt eget fylke har tallene også steget. Det er noe vi i Elevorganisasjonen ikke synes noe om, og vi mener at noe må gjøres. Fokuset fra høyere hold har vært å rette opp i problemene, ikke å forebygge dem. Man får ikke slutt på mobbingen på den måten. Vi forventer at dette er en sak som står på toppen av prioriteringslistene til politikerne, og at det jobbes aktivt for å få orden på sakene.

Elever er en utsatt gruppe på flere måter. Om man blir plaget og mobbet jevnlig vil det påvirke helsa, skolegangen og fremtiden. Man kan miste motivasjon, karakterene kan gå ned, man kan få fravær og ende opp med varige, psykiske problemer. Det er ikke sjeldent at man hører om slike situasjoner. Er dette noe vi, i 2018, skal stå på sidelinjen og se på?

Mobbetallene synker ikke, og vi må alle ta ansvar for å endret det. Det er gjort flere tiltak for en bedre skolehverdag for elevene, som pålagt elev- og lærlingombud og mobbeombud i alle fylker, og ny mobbelov. Dette er gode tiltak for å få utsatte elever til å si ifra, men det virker ikke som om mobbingen minker. Det skal være en nulltoleranse for mobbing, hvorfor skjer det så ofte da?

De ansatte på skolene har et ansvar for å gi elevene en trygg skole å gå på, derfor må de vite hvordan mobbing skal håndteres. Lærerne må derfor ha økt kompetanse for hvordan de skal forebygge mobbing. De må være mer tilstede og ha øyne åpne. De må utvikle et trygt forhold til hver elev slik at det blir lav terskel for å si ifra, før det går for langt.

Vi mener at skolen er et sted for læring, ikke mobbing. Ingen skal være redde for å dra på skolen, og derfor krever vi at politikerne retter fokuset mot dette problemet nå.