Debatt

«Bompenger er ikke rasjonelt å kreve inn på E8»

vignettbilde 

meninger

Kostnadskuttene på E8 kan forhøyes til cirka 1 milliard kr når vi bygger Tindtunnelen. Veien videre kan være:

1. Vedta E8s reguleringsplan omtrent slik den er, start bygging Sørbotn-Ramfjordmoen, veistandard som i Lavangsdalen.

2. Behandle Tindtunnelens ferdige, innleverte planforslag, har ligget på vent i kommunen siden 2012.

3. E8-kostnad kuttes 35–45 prosent ved at strekningen Ramfjordmoen–Nordbotn–Leirbakken–Laukslett faller bort (blant annet lang Nordbotn-bru) fordi Tindtunnelen overtar.

4. Tindtunnelens 4-felts og dobbeltløps koster 1,5–2 milliarder mindre enn oppgradert E8 rundt Sandvikhøyden til Tromsdalen.

5. Frigjort E8-bevilgning overføres til Tindtunnelen. Bompenger kreves i tunnelen og E8 i dagen blir uten bompenger.

6. Nye høringsrunder og forsinkelser unngås. E8-bygging starter i 2019.

I forhold til veivesenets siste forslag innebærer dette at veistandard i Lavangsdalen blir videreført fra Sørbotn noen kilometer fram til Fv 91 på Ramfjordmoen. Herfra overtar 4-felts E8 over moen som går inn i Tindtunnelen på 10,5 kilometer, dobbeltløps og 4-felts tunnel.

Vi får adskilt lokaltrafikk og E8-fjerntrafikk på hele strekningen Sørbotn–Fagernes–Sandvikhøyden–Tromsdalen – Tomasjord med alle bydelene som i dag bruker E8. Det blir et stort fremskritt for trafikksikkerheten.

Vi unngår tidstap i E8-byggingen og store forsinkelser som følger av å sende E8s reguleringsplan på ny høringsrunde. Så lenge noen ser et håp om omkamp for vestre E8, så vil man lage hindringer for raske løsninger. Mange fordyrelser for østre E8, blant annet lang Nordbotn-bru og metodevalgene forbi Leirbakken, skyldes at man ønsker fordyrelser for å komme tilbake til vestre E8.

På strekningen Tromsøbrua–Sandvikhøyden går trafikkmengden på 12.000 biler per døgn ned til 6.000 biler, en stor sikkerhetsforbedring.

Oppgradering av E8 rundt forbi Sandvikshøyden blir eventuelt et 15–20 års anleggsmareritt, ved at oppgradering skal finne sted samtidig som E8 i samme trase skal brukes for fullt. Denne oppgaven blir egentlig umulig å gjennomføre.

Bompenger er ikke rasjonelt å kreve inn på E8 i dagen fordi veivesenet har innført en 4 kilometers veiforlengelse.

I Tindtunnelen kan det være rimelig med noe bompenger fordi vi får kortere kjørevei og suveren 4-felts veikvalitet. Staten sparer store penger på Tindtunnelen istedenfor å bygge rundt Sandvikhøyden. Dette tilsier at bomsatsene blir lave i Tindtunnelen.

Med restbevilgningen på E8 og bompengene er Tindtunnelen cirka to tredjedels finansiert. Resten kan utestå til NTP (Nasjonal Transportplan) i 2021.

Hovedmålet i bompenge-opplegget til Tenk Tromsø er nå blitt redusert bilkjøring på 100.000 bilkilometer per døgn, tilsvarende 10 prosent av Tromsøs bilkjøring.

Tindtunnelens veiinnkorting sørger for en tilsvarende redusert bilkjøring i Tromsø. Det vil si at Tindtunnelen gjør unødvendig hele bomsoneopplegget og bomstasjonene på Tromsøya.

Bilde: