Debatt:

«Gi lederne mulighet til å lede!»

Ledere i oppvekstsektoren må ofte innse at en vanlig arbeidsdag ikke strekker til for å løse alle oppgavene en er satt til å løse, skriver Sturla Vik, leder i Skolelederforbundet, i sitt debattinnlegg.

Kongsbakken videregående skole  Foto: Tor Farstad

meninger

Lederne må strekke både arbeidsdag og arbeidsuke for å rekke alt. «Klarer du den, så klarer du vel denne også», synes å være skolemyndighetenes holdning.

Oppvekstledernes oppgaver har blitt så sammensatte og kompetansekrevende, at det ikke lenger er mulig for én leder, eller en liten ledergruppe med en ensrettet yrkesbakgrunn å ivareta dem alle. Kravene om rapportering, ulike kontrolltiltak og dokumentasjon har økt eksplosivt de siste årene. Samtidig har kravene om å «levere” kvalitet innen alle disse områdene ikke blitt fulgt opp med tilstrekkelige ressurser for å løse oppgavene.

Ledere er ansvarlig for barn og unges læringsresultater, og lederens evne til å lede læringsprosesser er avgjørende. Lederne er ansvarlig for at skolens brede samfunnsoppdrag blir utført. Lederne må kjenne til, og følge lov- og regelverk, samt sørge for god intern administrasjon, styring og kontroll.

Ledere er ansvarlig for at skole og barnehage fungerer godt som organisasjon. I tillegg til disse tradisjonelle lederoppgavene, har rektorer og styrere det overordnede ansvaret for utvikling og endring og ikke minst den viktigste oppgaven - å være pedagogisk leder.

Vi mener at mener at lederne bør gis et bedre handlingsrom for sitt samlede ledelsesansvar, og må avlastes når det gjelder de administrative driftsoppgaver. For å utføre flere av disse oppgavene er det ikke nødvendig å ha pedagogisk bakgrunn, men heller en økonomisk og administrativ utdanning.

Skolelederforbundet skjønner at det ikke alltid vil være mulig å tilsette en eller flere slike ressurspersoner på den enkelte enhet. Etter vår vurdering er det likevel mulig å skape dette økte handlingsrommet til støtte for rektor og styrer.

Det kan skje ved å organisere den nødvendige kompetanse og kapasitet som allerede finnes på skoleeiernivå i nettverk – slik at disse personene kan støtte flere.

På den måte vil en eller to ressurspersoner i en sentral posisjon kunne skape et økt handlingsrom for mange ledere.

Lytt til oss, skoleeiere – dette konkrete grepet er en fruktbar investering som vil føre til en mer effektiv og velfungerende skole til det beste for elevene.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger