Debatt:

«Kjærer lærer, søk videreutdanning!»

Startskuddet for å søke videreutdanning for lærere har gått og søknadsfristen er 1.mars. Jeg vil oppfordre alle landets lærere som ønsker det å søke.

Kent Gudmundsen, Høyres utdanningspolitiske talsperson. 

meninger

Høyres prosjekt i skolepolitikken er å skape en skole hvor elevene lærer mer. En god skole utjevner sosiale forskjeller og gir alle elever mulighet til å lykkes. Det skal ikke ha noe å si hvem du er, hvilken skole du går på, hvor du bor eller hvem foreldrene dine er. Alle elever har rett på en god skole. Vi vet at det er store kvalitetsforskjeller og at skolen ikke klarer å hviske ut forskjellene mellom elever uten foreldre med høyere utdanning, og foreldre med. Derfor er det så viktig at vi hele tiden jobber for en bedre skole for alle.

I 2017 søkte over 9.600 lærere om videreutdanning, og i overkant av 6.800 lærere fikk tilbud om videreutdanningsplass. Det viser et stort engasjement og et stort ønske om å faglig oppdatere seg. NIFU har gjennomført en undersøkelse blant lærere som har vært på videreutdanning. I den sier nesten alle lærere at de har endret undervisning, og syv av ti sier at de har blitt en bedre lærer. Det vier at det er verdifullt å investere i læreres kompetanseheving, både for staten, kommunen og læreren selv.

Dere lærere gjør en fantastisk jobb i klasserommene rundt om i hele landet hver eneste dag. Min oppfordring er at dere benytter dere av denne muligheten til faglig påfyll og søker før det er for sent. Lykke til!