«La Vinmonopolet overta taxfreesalget»

Flere representanter fra regjeringen kritiserer Senterpartiets forslag om å la Vinmonopolet overta taxfreesalget av alkohol ved Avinors flyplasser.
meninger

De bommer stort i sin kritikk og kan ikke ha satt seg inn i hva forslaget går ut på. De kan heller ikke ha lest de utredninger som deres egen regjering har gjort om akkurat dette.

Det blir påstått at endring i taxfree-salget vil ødelegge norske flyplasser. Regjeringens representanter frykter at dersom inntektene fra taxfreesalget borte, vil det spøke for rutetilbudet ved mange flyplasser. Ingenting av dette er tilfelle.

Poenget med Senterpartiets forslag er at taxfreeordningen skal bestå som i dag. Leieinntektene blir ikke borte. Vinmonopolet skal overta salg av alkohol i taxfreeordningen med samme avtale og leieordning som dagens kommersielle leietakere.

Det er ikke slik at Vinmonopolet skal kunne diktere leieforholdet til lufthavnene, det er et argument tatt ut av løse luften. Det samme gjelder når man hevder at vårt forslag vil ramme taxfreeordningen ved private lufthavner som Sandefjord lufthavn. Representanter fra regjeringen må lese hva vi faktisk foreslår, før de skriver i avisene. For Senterpartiets forslag omhandler ikke private lufthavner, men Avinors lufthavner.

Det er et faktum at Avinor i dag henter mellom 1,1-1,2 mrd. (2017 tall) av inntektene sine fra taxfreesalget på alkohol. Dette skjer ved at operatør av taxfreesalget må betale en prosentsats av omsettingen i husleie til Avinor. Denne modellen er tenkt videreført. Vinmonopolet har stadfestet at dette er uproblematisk.

I dag drives taxfreesalget kommersielt og overskuddet på alkoholsalget i taxfreeordningen blir flyttet ut av landet. Det er usikkerhet om hvor stort dette er, men ikke ubetydelig. Vinmonopolet anslår at de kan utføre taxfree-tjenesten med samme finansiering til Avinor, og i tillegg ha et resultat på om lag 160 mill. (2015 tall). Istedenfor at overskuddet går rett i lomma på utenlandske aktører, er dette er penger som vil komme det norske fellesskapet til gode. Slik styrkes også Vinmonopolet, som er en bærebjelke i norsk alkoholpolitikk.

Senterpartiet i regjering førte en langt mer forutsigbar politikk for luftfartsnæringen enn det dagens regjering har gjort. Det kan være klokt å huske på før man sprer frykt på helt feil grunnlag.