Debatt

«Vi er bekymret over å se at styreleder og administrerende direktør i Helse Nord har latt seg intervjue om innholdet i en sak som de selv har definert som en personalsak»

UNN-ansatte tar gjennom fagforeningene et oppgjør med Helse Nord-ledelsen i dette debattinnlegget.

  Foto: Marius Hansen

meninger

Flere av de ansattes organisasjoner på UNN HF er kjent med påstander om trusler.

I den grad dette kan ha forekommet så tar vi fullstendig avstand fra slik adferd på alle nivå i organisasjonen.

Vi er opptatt av at håndtering av personalsaker ikke skal prosederes i media, eller i andre offentlige rom.

Etter de senere dagers hendelser er vi bekymret over å se at styreleder og administrerende direktør i Helse Nord har latt seg intervjue om innholdet i en sak som de selv har definert som en personalsak.

Dette skaper en utrygghet i organisasjonen til hvordan personalsaker kan håndteres for ettertiden. Slik adferd vil føre til en svekket tillit i organisasjonen.

Vi forventer at våre medlemmer og ansatte skal være trygge på at personalsaker ikke skjer gjennom media og eller i andre offentlige rom. I så henseende må våre øverste ledere gå foran med et godt eksempel.

For å bøte på den uroen som har spredt seg, må vi sammen se fremover og ha fokus på trygghet og at saker behandles etter lov- og avtaleverk.

De ansattes organisasjoner er nå opptatt av å se fremover og støtter opp om ny administrerende direktør, og ser fram til et godt partssamarbeid.

UNNs verdier: Kvalitet, trygghet, respekt og omsorg

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger