Debatt:

«Vårt overordnede mål er å få på plass både små og store hoppbakker her i byen»

Styret i Tromsø Skiklub Hopp ønsker å rydde av veien eventuelle misforståelser i forbindelse med oppslaget den 12. og 13. februar om anleggssituasjonen for hoppsporten i Tromsø.

Tromsø Skiklub Hopp sier det overordna målet er å få på plass små og store hoppbakker i byen.   Foto: Ronald Johansen

meninger

Vi ønsker å presisere at klubbens overordnede mål er å få på plass både små og store hoppbakker her i byen. Vi har i løpet av 2017 bygget to nye småbakker som ble klar for hopping til denne vintersesongen. I år skal disse to bakkene klargjøres for sommerhopping på plastunderlag, som de første bakkene i Nord- Norge.

I årene som kommer skal samme oppgradering gjøres i de andre hoppbakkene i Grønnåsen Hoppanlegg, slik at vi på sikt får et komplett rekruttanlegg for vinter- og sommerhopping med bakker i størrelsene K 6 til K 70. Samtidig arbeider Tromsø Skiklub Hopp for bygging av storbakker (K 90 og 120) på Kvaløya. Storbakker har lenge vært et sterkt ønske og mål, og har i det siste blitt spesielt aktuelt etter at Skiforbundet lanserte sitt ønske om å arrangere et kompakt NM for alle nordiske skigrener i Tromsø i 2020.

Storbakker er nødvendig for å beholde aktive hoppere i Tromsø/Nord-Norge, da utøvere som vil satse i dag må flytte til Trondheim eller Lillehammer. Storbakker er også nødvendig for å kunne arrangere større nasjonale og internasjonale konkurranser. På kontinentet har hoppsporten en enorm publikumsinteresse med flere titusen tilskuere på renn og flere hundretusen TV-seere.

Tromsø Skiklubs overordnede mål for hoppanlegg i Tromsø fremgår av handlingsplanen vedtatt på årsmøtet i mars 2017:

Overordnet mål: Som klubb for hoppsporten i Tromsø ønsker vi å arbeide for at alle utøvere, uansett nivå, skal ha mulighet til å utvikle seg som hoppere i Tromsø, og om så kunne nå et internasjonalt nivå med base her. Det er ingen motsetning mellom å arbeide både for et moderne rekruttanlegg i Grønnåsen og store hoppbakker, for eksempel på Kvaløya.

Begge deler er like viktig for rekruttering til, og vitalisering av hoppsporten i Nord-Norge. Med et komplett (om enn delt) anlegg vil vi unngå den drenasjen og utarmingen av hoppmiljøet vi har i dag, og vi vil kunne skape et kraftfullt nordnorsk hoppsenter med mulighet for internasjonale konkurranser både vinter og sommer. Klubbens mål og visjon for fremtiden må derfor være at vi vil arbeide for dette med de ressurser klubben til enhver tid har tilgjengelig. Derfor vil vi også ønske velkommen, og støtte, alle initiativ utenfra som har samme mål.