Martin Buvik er død

En av de mest sentrale nordnorske politikerne det siste halvt hundre år, Martin Buvik, er død, 95 år gammel.

Har gått bort: Tidligere stortingsrepresentant og fylkesmann, Martin Buvik, er død. Her er han avbildet i forbindelse med sin 90-årsdag i 2013. FOto: Marius Fiskum 

meninger

Med hans bortgang har vi mistet et tidsvitne til store politiske hendelser, hendelser som står i historiebøkene til evig tid. Samtidig har vi mistet en «historiebok» som helt til det siste øset av sine kunnskaper, enten det var i møter i lag og foreninger eller overfor kjente og ukjente som kom i snakk med ham.

Martin Buvik var som et fyrverkeri å snakke med, kunnskapsrik, full av opplevelser og med den kloke manns treffsikre vurderinger.

Martin Buvik hadde den lykke å være klar i hodet til det siste. Ikke bare husket han hendelser fra gammelt av meget godt, han var også så engasjert i samfunnet at han evnet å gjøre gode analyser av det politiske landskapet både i samtid og fremtid. Men så var han i alle år det vi trygt kan kalle et «politisk dyr» som gjorde politikk både til yrke og hobby.

Distriktssekretær i 1948

Martin Buvik ble født i Trondenes 14. januar 1923. De «harde tredveåra», som man gjerne omtaler mellomkrigstiden, gjorde Buvik politisk bevisst. Han ble Høyre-mann, og allerede i 1948 ble han distriktssekretær i Troms Unge Høyre. Dermed var en karriere i partiet startet. Han ble fylkessekretær i Troms Høyre i 1950, og hadde den stillingen til han ble valgt inn på Stortinget høsten 1965. Det var den gang Per Borten ble statsminister for en borgerlig regjering og landsfaderen, Einar Gerhardsens politiske karriere gikk mot slutten.

I tre perioder satt Martin Buvik på Troms-benken på Stortinget og var en del av viktige politiske beslutninger – selv om ikke alle gikk Buviks vei. EF-striden i 1972 var en slik sak som Martin Buvik måtte erkjenne at majoriteten av velgerne hadde et annet syn på enn ham.

Respektert fylkesmann

Etter 12 år på Stortinget ble Martin Buvik utnevnt til fylkesmann i Troms. Han ble en meget respektert fylkesmann fra 1977 til 1990, da han gikk over i pensjonistenes rekker. Han hadde imidlertid vært aktiv på andre samfunnsområder enn bare som kongens forlengede arm i Troms.

Parallelt med fylkesmannsjobben ledet han styret i Oljedirektoratet og var gjennom den posisjonen sentral i den viktige utbyggingen av norsk oljesektor som har gjort Norge og nordmenn til et privilegert land og folk i økonomisk sammenheng.

Men før han kom så langt, hadde han vært engasjert i både lokalpolitikk og regionalpolitikk i mange år. Han ble medlem av gamle Tromsøysund kommunestyre allerede i 1955 og satt i det politiske forumet til Tromsøysund, Hillesøy og Ullsfjord kommuner ble slått sammen til storkommunen Tromsø 1. januar 1964.

Da storkommunen var en realitet, ble han varamedlem til Tromsø formannskap fram til 1967 samtidig som han i årene 1963 til 1967 også var varamedlem til fylkestinget i Troms.

Lærer

Av yrke var Martin Buvik opprinnelig lærer, men mesteparten av sitt voksne liv viet han til norsk politikk hvor han på Stortinget satt både i kirke- og undervisningskomiteen og kommunal- og miljøvernkomiteen.