Minneord: Martin Johannes Toralf Buvik (14.01.1923-17.02.2018)

«En ruvende skikkelse i Troms-samfunnet har hatt sin siste vakt»

Tidligere stortingsrepresentant og fylkesmann Martin Buvik gikk nylig bort i en alder av 95 år.

Har gått bort: Tidligere stortingsrepresentant og fylkesmann, Martin Buvik, er død. Her er han avbildet i forbindelse med sin 90-årsdag i 2013.   Foto: Marius Fiskum

meninger

Martin engasjerte seg tidlig politisk og begynte sin karriere i gamle Tromsøysund kommunestyre. Han påtok seg i løpet av sitt yrkesaktive liv en rekke fremtredende verv og oppgaver for fellesskapet. Da Martin ble pensjonist kunne han se tilbake på mange tiårs sammenhengende samfunnsinnsats.

Etter tre perioder på Stortinget for Høyre fra 1965-1977, tiltrådte han som Fylkesmann i Troms, en stilling han hadde frem til 1990. På Stortinget var han med og fattet det historisk viktige vedtaket for landsdelen om opprettelse av Universitetet i Tromsø. Martin er tildelt Kong Olav Vs 25 års jubileumsmedalje.  

Martin Buvik ble vist stor tillit av skiftende regjeringer. Han ledet fem regjeringsoppnevnte utredningsutvalg. Samtidig med jobben som fylkesmann ledet han styret i Oljedirektoratet i tolv år. Han har vært formann i Statens reindriftsstyre og formann i Norsk-Finsk Kulturfonds styre. For dette siste vervet ble han utnevnt til Kommandør av Finlands Vita Ros.  

Martins samfunnsengasjement fortsatte også etter at han gikk av som fylkesmann. Hans glødende interesse for utviklingen i kommune-Troms kom til uttrykk gjennom utallige avisinnlegg. Men det stoppet ikke der.

Han kommenterte også nasjonal politikk, Nasjonalbudsjettet var fast høstlektyre og han deltok mer enn gjerne i diskusjon med dem han møtte og gjennom avisspaltene.

Helt til det siste fortsatte Martin å øse av sin kunnskap. For oss som hadde gleden av å kjenne Martin, var det som å møte en levende historiebok og et oppslagsverk for Troms. Hvor enn han kom ble han det naturlige midtpunkt. Hans enestående hukommelse og kvikke replikk gjorde det alltid så spennende å være sammen med Martin.

Han kunne være den eldste i en forsamling og likevel den yngste til sinns. Slik ble han også til stor inspirasjon for nye generasjoner.

Martin forble til det siste en klok, våken og engasjert samfunnsborger med stort hjerte for Troms og omsorg for menneskene han møtte på sin vei, i og utenfor politikken.

Vi takker for livslang samfunnsinnsats og lyser fred over Martin Buviks minne.