Debatt:

«Troms og Finnmark skal være mulighetenes region»

Vi er unge i mulighetenes landsdel, der vi har flere næringer i vekst og sterk optimisme. Nå slås fylkene våre sammen, og det bringer med seg flere utfordringer. Men også muligheter. Som Rolf Jakobsen sa det: Det er langt dette landet. Det meste er nord.

SER MULIGHETER: Marta Hofsøy, Brynjar Andersen Saus og Guro Vollan Nilsen (innfelt) ber befolkningen i Troms og Finnmark se mulighetene en ny storregion kan gi. FOTO: RONALD JOHANSEN/PRIVAT 

meninger

Stortinget ved H, Frp, V og KrF har bestemt at fylkene Troms og Finnmark skal slås sammen. Samtidig ble det opp til ledende fylkespolitikere i de respektive fylkene å enes om hvordan fordelingen av etater, ledelse og organisering skulle være.

Sammenslåinga er for lengst avgjort. Avtalen mellom fylkene går på premissene for gjennomføringa. Det mener vi at det er viktig å være en del av. Dersom avtalen avvises, avskriver man seg retten til å være med å påvirke, og nøyer seg med det som bestemmes fra øvre hold.

Vi i AUF vil gripe mulighetene samarbeidsavtalen gir, og være med på å forme det nye fylket. Vi forventer at alle partimedlemmer i Troms og Finnmark tar dette på alvor og løfter blikket. For oss i AUF og Arbeiderpartiet har det alltid vært viktig å sikre levende lokalsamfunn i hele landet. Dette skal vi jobbe for også i den nye storregionen. Vi skal gå i førersetet for at folk skal kunne bo og leve i hele det nye storfylket. By og land – hånd i hånd.

Her i nord skal ungdommen trives, utdanne seg, arbeide og leve. Vi må derfor rette blikket fremover og snakke om hvordan vi kan skape den beste regionen for dagens og fremtidens ungdom.

Det nye fylket vil by på store utfordringer for lokaldemokratiet. Dette må vi finne løsninger på! Gjennom avtalen vil det nye regiontinget ha 57 medlemmer som blir geografisk spredt. For å sikre ungdommers medvirkning vil AUF kreve at det etableres et ungdommens fylkesting i den nye storregionen. Samtidig vet vi at reisekostnadene for å være samfunnsengasjert vil bli store med de store avstandene. Vi vil derfor at bevilgninger til ungdomsorganisasjonene økes, både partipolitiske og nøytrale, slik at det er mulig å drive aktivitet i hele den nye storregionen.

Rabattordningene for unge på kollektivtransport i den nye storregionen må videreføres. Vi ønsker at det som i dag kalles Finnmarkskortet Ung skal bli gjeldende for ungdom i alderen 12–19 år, samt studenter og lærlinger, i hele storregionen.

Troms og Finnmark skal være mulighetenes region. I dag er vi blant fylkene med høyest fravær i videregående skole. AUF vil at det nye storfylket skal ha større ambisjoner for oss unge. Vi vil at det nye fylket skal være det første som gir en gjennomføringsgaranti til alle elevene i videregående skole – med lærlingplassgaranti for alle kvalifiserte elever på yrkesfag. Da kan vi sikre at elevene får fullført studieløpet sitt og kommer seg ut i arbeid med fagbrevet i boks. Disse, og mange flere forslag kommer AUF til å fremme i den kommende felles programprosessen.

Det er forståelig at enkelte blir frustrert over at fylkene nå slås sammen med tvang. Og det er lov å mene at man burde fått mer igjen i en avtale. Når alle må gi og ta, er det naturligvis også slik at ikke alle blir fornøyde.

Nå er det på tide å løfte blikket. Om vi fortsetter å dyrke gårsdagens nederlag, vil vi tape morgendagens kamper. AUF er klare til å kjempe for et bedre tilbud for ungdom i hele det nye fylket, og vi forventer at partimedlemmer i hele fylket står sammen med oss med blikket rettet fremover.