Debatt:

«Nedslitte veier er heller ikke svaret for å nå nullvisjonen for antallet trafikkdrepte»

Mars kan bli en avgjørende måned for fylkesveiene, skriver Randi Pedersen i sitt debattinnlegg.

FARLIG: Et stort hull dukket plutselig opp midt i veibanen på Fylkesvei 91 ikke langt fra Breivikeidet i 2014. FOTO: Kjetil Martesønn Skog 

meninger

Da skal Stortingets transport- og kommunikasjonskomité behandle et representantforslag om statlig vedlikeholdsprogram for fylkesveinettet.

Forslaget er blitt fremmet av Senterpartiet og tar opp et samferdselstiltak som sittende og foregående regjeringer har vegret å ta tak i; vedlikeholdsetterslepet. Stortinget har nå en historisk mulighet til å øke satsingen på fylkesveinettet. Den muligheten må politikerne gripe.

Det alle aktørene har til felles er at de har sett seg lei på forfallet på veiene, den politiske uviljen til å satse skikkelig på fylkesveinettet og at statsmakta er med på notene. Forholdene på fylkesveinettet påvirker hverdagen for mange veibrukere, og vedlikeholdssatsingen er ikke nærheten av å fylle behovene. Alle erkjenner dette, men handling har uteblitt.

Manglende vedlikehold gir samfunnskostnader i form av økt reisetid, økt drivstofforbruk og større kjøretøyslitasje. Nedslitte veier er heller ikke svaret for å nå nullvisjonen for antallet trafikkdrepte. Kostnaden for å betale for en storstilt og nødvendig oppgradering gjør at beslutningstakerne kvier seg.

Vi i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) mener grunnene til å la være å iverksette en større vedlikeholdssatsing ikke er til stede. Oslo Economics har på oppdrag fra oss vurdert de samfunnsøkonomiske gevinstene ved å redusere veiforfallet. Beregningene viser at det fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er gunstig å ta tak i etterslepet.

Anslagsvis vil det å øke vedlikeholdsinnsatsen med om lag 1,5 milliarder kroner for veidekke og veifundament på fylkesveiene i perioden 2018–2029 gi en samfunnsøkonomisk nettonytte på mellom 8,3 og 11,9 milliarder kroner.

Økt satsing på fylkesveiene vil gi vesentlige og positive effekter for næringslivet og folk flest. Gjør vi opp for manglende handlekraft i fortid, kan vi sikre bedre samfunnsøkonomi i fremtiden.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger