Debatt

«Ny våpenlov er nødvendig»

Stortinget vedtok nylig en ny våpenlov hvor det strammes inn for de såkalte halvautomatiske riflene, skriver Liv Gustavsen (Frp) i sitt debattinnlegg.

STRAMMER INN: Stortinget vedtok nylig en ny våpenlåv, som blant annet strammer inn adgangen til å eie halvautomatiske rifler. ARKIVFOTO: Heiko Junge / NTB Scanpix  Foto: Junge, Heiko

meninger

FrP er tydelig på at myndighetene må balansere to hensyn, nemlig hensynet til jegerne og hensynet til samfunnssikkerheten.

Den nye loven, med forbud mot halvautomatiske rifler som i utgangspunktet er konstruert for helautomatisk funksjon, er først og fremst vedtatt for å sikre borgerne mot et eventuelt våpenangrep.

Den siste tiden har vi sett flere grusomme skoleskytinger i USA, utført med dødelige angrepsrifler.


Oppbevarte store mengder våpen ulovlig

Nesten 100 våpen og våpendeler ble oppbevart i strid med våpenloven.

 

Stortinget har et ansvar for å sikre innbyggerne i Norge mot slike angrep, og det strammes derfor inn for de halvautomatiske riflene.

Det må nevnes at myndighetene kan gi unntak for sportsskyttere og andre aktive skyttere i for eksempel Norske Reserve Offiserers Forbund.

Alle andre må levere inn våpenet til politiet innen tre år.

FrP og jeg er opptatt av at eiendomsretten skal ivaretas. Når en privatperson må gi fra seg sitt våpen, så er det helt naturlig at vedkommende får en kompensasjon for det innleverte våpenet.


Det har vi nå fått gjennomslag for på Stortinget.

Over 1.000 våpen er på avveie

I Troms er det over 1.000 døde våpeneiere. Hvor våpnene til de avdøde er blitt av, er det ingen som vet.


Et annet område hvor jegerne får gjennomslag, er at «jaktgarderoben» utvides fra det opprinnelige forslaget hvor det skulle settes en begrensning på seks våpen, til åtte våpen.

Stortinget gir også et unntak fra merking av våpen for å hindre at merking av våpenet vil ødelegge den kulturelle og historiske verdien av skytevåpenet.

FrP ønsker å sikre Norge mot dødelige angrep med angrepsrifler, og strammer derfor inn på lovverket tilknyttet halvautomatiske våpen. Allikevel ønsker vi å ivareta jegerkulturen og jegernes ønsker, og har derfor tilpasset lovverket så godt det er mulig for jaktfolket. Det er ikke lett å balansere to ulike hensyn i en slik sak, men jeg og FrP mener at Stortinget nå vedtar en fornuftig våpenlov som er forutsigbar.