Debatt:

«Gi lærerne faglig påfyll»

Over 10.000 lærere har søkt videreutdanning. Det er rundt 600 flere lærere enn i 2017.

Kent Gudmundsen, Stortingsrepresentant (H) og nestleder i utdannings- og forskningskomiteen. 

meninger

Aldri før har så mange lærere fått videreutdanning. Med denne regjeringen har det vært en tredobling i antall lærere som får muligheten til å oppdatere seg faglig. Siden vi tiltrådte i 2013 har rundt 20.000 lærere fått videreutdanning.

De høye søkertallene viser tydelig at norske lærere er opptatt av faglig påfyll og ønsker å oppdatere seg. I en NIFU-undersøkelse som kom i fjor sier nesten alle lærere at de har endret undervisning, og syv av ti sier at de har blitt en bedre lærer. Det viser at det nytter.

Å investere i læreren har vært, og vil fortsette å være, en viktig prioritering for den blågrønne regjeringen. Det gjør vi fordi vi vet at læreren er den aller viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring.

I år har vi økt tilbudet om videreutdanning til lærere med 200 millioner kroner, til over 1,6 milliarder kroner.

Jeg forventer at dere ordfører rundt omkring i landets kommuner godkjenner flest mulig av lærernes søknader innen fristen 15. mars. Det er viktig for skolen, for lærerne og ikke minst for elevene.