Debatt:

«Det er ei sterk og stolt befolkning som nå kjemper for sine rettigheter»

Befolkninga i Finnmark kjemper mot sentrale politikeres vedtak om tvangssammenslåing av Troms og Finnmark.

POTENSIELT HOVEDSETE: Dersom rådmannen og fylkestinget i Finnmark får det som de vil, blir fylkeshuset i Vadsø hovedsete for den nye fylkeskommunen i Nord-Norge. Foto: Ina Eliassen 

meninger

Forslaget kommer ikke fra Troms eller Tromsø, vi ser galskapen ved blant annet de lange avstandene og problemene som vil komme – spesielt vinterstid.

Som gode naboer bør vi alle støtte den kampen som kan få store konsekvenser for framtida i konstruktivt samarbeid mellom fylkene.

Begge fylkene har sine særinteresser i drift og bruk av naturressursene både på land og til vanns. Vi kan ikke stillesittende risikere en fremtidig kamp mellom Troms og Finnmark etter tvangssammenslåing, grunnet i sentrale politikers ufullstendig og manglende kjennskap til fylkene.

Konsekvensen kan bli splittelse i befolkninga, og en langvarig konflikt mellom våre lokale politikere. 

Befolkninga i Finnmark har vist styrke og pågangsmot ved å bygge opp et nytt Finnmark etter krigen. De overlevde i huler og i kjellere etter at husene var nedbrent og dyrene slaktet.

Det er ei sterk og stolt befolkning som nå kjemper for sine rettigheter til selv å drive og ivareta Finnmark. Vi kan ikke sitte stille å se at dette skjer med tvang, vi må stå sammen å hjelpe Finnmarks befolkning i kampen, det har vi tidligere gjort i kampen om Alta-vassdraget.

Takk til sentrale og lokale politikere i Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV som forstår den ufattelige urett som utøves mot befolkninga i Finnmark. 

Vi har gleden av å feriere i Finnmark hvert år og nyter den eventyrlige naturen på fjellovergangene med fiskeelvene, fiskevannene og stolte, sterke og imøtekommende finnmarkinger.

Dersom eller hvis helseforetakene opprettholdes, bør Helse Nords avdeling i Bodø endres til Helse Nord-Norge og flyttes til Troms/Finnmark på grunn av for store avstander mellom Finnmark og Bodø.