Debatt:

Vi har alle hatt en lærer som har betydd mye for oss. Du kan bli den læreren

Knut Erik ble læreren min i fjerde klasse. Han var en sånn lærer som så oss alle, skriver forsknings- og høyere utdanningsministeren.

  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix (illustrasjon)

meninger

Han ga meg troen på at jeg kunne bli det jeg ville, og lyst til å lære mer. Det var da jeg bestemte meg for å studere jus. Knut Erik var med på å forme mitt liv.

Det finnes mange som Knut Erik, som løfter barna opp og fram. For mange er læreren avgjørende for at man i det hele tatt greier å gjennomføre skolen.

At disse lærerne får til dette handler ikke bare om at de har evne til å se og bry seg og vilje til å gjøre en forskjell.

De har en spennende utdanning, som gir dem grunnleggende kunnskap, ikke bare i fagene de skal undervise i, men også om barn og unges utvikling og læring. Utdanningen gir dem den verktøykassen de trenger for å forme fremtiden.

15. april er søknadsfristen til høyere utdanning. Jeg håper mange søker en fremtidsrettet lærerutdanning. Vi trenger dere, og vi trenger svært mange.

Særlig trenger vi flere lærere for de minste barna som kan hjelpe dem å knekke lesekoden og som gir dem den kunnskapen og kompetansen de skal bygge livene sine på. Vi trenger også flere gutter og vi trenger flere lærere med flerkulturell bakgrunn og kompetanse.

En masterutdanning som lærer gir deg en verdifull utdanning, gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet, gir deg mulighet til å ha en jobb hvor du kan være kreativ og stadig videreutvikle deg gjennom etter- og videreutdanning.

Og starter du på lærerutdanning til høsten, kan du få dekket inntil halvparten av studielånet. Mest penger får de som tar lærerutdanning for 1. til 7. trinn og deretter tar seg lærerjobb i Nord-Norge. De kan få ettergitt inntil 161.000 kroner av studielånet.

I en verden som stadig er i endring, med økende informasjonsmengder og stadig ny teknologi som endrer hvordan vi lever livene våre, så representerer læreren kontinuitet og trygghet for elevene han eller hun møter hver dag.

Det betyr ikke at lærerrollen eller lærerutdanningen ikke er i endring. Tvert imot utvikles den kontinuerlig for å kunne møte omstillingene og nye kompetansebehov og samtidig være tryggheten i en omskiftelig hverdag for elevene.

Min egen drømmelærer, Knut Erik, døde for et par år siden. Da han døde gikk min gamle klasse sammen om å skrive brev til familien hans der vi fortalte hvor mye han har betydd for oss.

Han fikk betydning for mitt yrkesvalg, og for de mulighetene jeg har fått senere i livet. Og så viktige er de gode lærerne. Så viktig kan du bli.

Kjære avgangselev. Jeg håper du tenker over de mange mulighetene som lærerutdanningen og læreryrket gir. Lykke til med studievalget!