Derfor er det viktig at ungdom blir sett og hørt i utformingen av det nye fylket

Vi forventer at fylkespolitikerne i både Troms og Finnmark tar ansvaret sitt på alvor, og at de er tydelige på at de vil prioritere de beste løsningene for ungdom når de tar fatt på arbeidet med å bygge en ny fylkeskommune.
meninger

Stortinget har vedtatt en ny regionreform som innebærer at Troms og Finnmark fylkeskommune skal slås sammen. Prosessen med å bli landets største fylke byr på mange utfordringer, men gir oss også muligheten til å tenke nytt på gamle problemstillinger. Om vi skal kunne løse disse på en best mulig måte, må vi jobbe med og for hverandre. Målet for det nye fylket bør være å bygge et sterkere nord.

LES OGSÅ: – Det var forferdelig å være ungdom i Tromsø på 80-tallet

Ungdommens Fylkesråd i Troms ønsker et fylke som er tilpasset samfunnet og menneskene som skal bo i den nye regionen, også i framtiden. Det er viktig at ungdom har eierskap til den nye regionen og at de ønsker å delta i det lokale demokratiet. Uten eierskap risikerer vi at stadig flere unge søker seg ut og vekk fra regionen vår. Derfor er det viktig at ungdom blir sett og hørt i utformingen av det nye fylket. De siste årene har satsingen på yngre krefter tatt mer og mer plass i den politiske hverdagen. Det må vi ikke legge fra oss når vi går inn i et nytt partnerskap.

Et av hovedmålene til den nye fylkeskommunen må være at Troms og Finnmark skal være et godt sted for ungdom og kommende generasjoner å vokse opp i, ta utdanning i og finne seg arbeid i. Den beste måten å oppnå dette på er en god, gjennomtenkt og reell ungdomssatsing. En ungdomssatsing vil ikke bare gi oss et sterkere eierskap til det nye fylket, men vil også utvikle ressurssterke ungdommer som blir med og forme den nye regionen. Vi forventer at fylkespolitikerne i både Troms og Finnmark tar ansvaret sitt på alvor, og at de er tydelige på at de vil prioritere de beste løsningene for ungdom når de tar fatt på arbeidet med å bygge en ny fylkeskommune.

LES OGSÅ: Her starter de nytt fritidstilbud for ungdom

Når vi skal skape en ny region er det viktig å ivareta kunnskap og erfaringer for å skape noe nytt vi kan være stolte av. Derimot kan vi ikke kun ta med oss gamle tradisjoner og tankesett, men vi må tørre å tenke nytt og satse på nye løsninger. Vi må styrke samarbeidet og spille hverandre gode. Verdiene for det nye fylket vil legge grunnlaget for den nye fylkeskommunen. Vi mener at vi må ha gode verdier som reflekterer de som skal bo i den nye regionen. Ungdommens Fylkesråd i Troms ønsker et samarbeid basert på respekt, inkludering og rettferdighet. Unge i Troms og Finnmark vil fokusere på å jobbe sammen for at vi skal kunne oppnå dette.

Det har vært mye uro i debatten rundt sammenslåing, men det er nå viktigere enn noen gang at vi i nord står samlet og tar disse avgjørelsene i fellesskap, slik at de ikke blir tatt på Stortinget. Det er bare vi som kan skape en region vi er stolt over, en region vi hører hjemme i. Det kan ingen andre gjøre for oss.