Debatt:

«Jernbanen trenger konkurranse»

Fremskrittspartiet er dypt uenig i forslaget fra Senterpartiet om å stanse all konkurranseutsetting av persontransport med tog, skriver Frps Morten Stordalen.

TOG: Etter at konkurranseutsetting ble tatt i bruk på Gjøvikbanen, har det blitt flere avganger og god kundetilfredshet, skriver Frps Morten Stordalen.   Foto: Morten Holm / Scanpix

meninger

Stortinget behandlet nylig et forslag fra Senterpartiet om å stanse all konkurranseutsetting av persontransport med tog. Jeg og Fremskrittspartiet er glad for at flertallet lot fornuften seire, og stemte ned Senterpartiets forslag.

Fremskrittspartiet var dypt uenig i forslaget fra Senterpartiet, og mener at de motsetter seg reformer og utvikling innen transportsektoren, uten å vise til velbegrunnede argumenter.Jeg mener at jernbanen trenger konkurranse for å bli et bedre reisealternativ for folk.

Senterpartiet har hevdet at jernbanereformen medfører økt byråkrati, og har fryktet at staten skal miste styringen med togtilbudet som følge av konkurranseutsetting.

Imidlertid viser ikke Senterpartiet til verken fakta eller gode argumenter som kan underbygge påstandene.

I motsetning til Senterpartiet, skal jeg her begrunne mine påstander. For det første er det meste av kollektivtransporten i Norge allerede konkurranseutsatt, både hva gjelder ferge, buss, båt og en rekke flytilbud i distriktene.

Senterpartiet mener derimot at denne sammenligningen ikke er reell. De velger samtidig å se bort ifra at konkurranseutsetting allerede er tatt i bruk innen jernbanen, både for godstransport og på Gjøvikbanen. Og erfaringene og resultatene er gode.

Etter at konkurranseutsetting ble tatt i bruk på Gjøvikbanen, har det blitt flere avganger, antall reisende har økt og kundetilfredsheten er god.

Samtidig går statens utgifter til kjøp av persontransport med tog ned. Vi får altså bedre togtilbud til passasjerene, samtidig som vi bruker mindre av skattebetalernes penger.

Fremskrittspartiet ønsker å legge til rette for økt konkurranse, slik at vi kan skape et bedre og billigere togtilbud til innbyggerne.

Jeg er trygg på at fordelene er større enn ulempene, og at konkurranseutsetting sikrer en mer effektiv bruk av samfunnets ressurser og skattebetalernes penger.

Derfor er jeg glad for at Stortinget stemte ned Senterpartiets forslag, slik at vi nå kan fortsette utviklingen mot et bedre og billigere togtilbud for innbyggerne.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger