Debatt:

Brukere og pårørende skal ikke være kommunal kasteball

Vi forventer nå at administrasjonen og det politiske flertallet sørger for at disse menneskene får et godt avlastningstilbud, skriver Høyres gruppeleder i sitt innlegg.

Høyres Erlend Svardal Bøe og Anna Amdal Fyhn. 

meninger

Før påske behandlet kommunestyret i Tromsø saken om innsparinger i helse- og omsorgssektoren for å komme i økonomisk balanse. I forbindelse med denne saken ble følgende forslag enstemmig vedtatt:

«Innbyggerne som har midlertidig avlastningstilbud på Berglund og Iver Walnums veg flyttes ikke til en ny midlertidig løsning på Seminaret. Flytting avventes til endelig løsning ved Sommerlyst er på plass».

Bakgrunnen for dette vedtaket i kommunestyret var den uroen og bekymringen brukerne og de pårørende hadde i forbindelse med nedleggelse av avlastningstilbudet i Iver Walnumsvei og Berglund og overflytting til Seminaret.

Brukerrådet ved avlastningstilbudet advarte allerede høsten 2017 mot en ny flytteprosess og enda en etappe med nye midlertidige lokaler, og understreket at stabilitet er et nøkkelord i god omsorg for denne brukergruppen. Høyre er helt enig med brukerrådet.

Bare to dager etter behandlingen og vedtaket i kommunestyret, viser det seg at administrasjon i Tromsø kommune allerede har satt i gang en flytteprosess med utflytting onsdag 18.april og at kommunestyrets vedtak derfor vanskelig kunne la seg gjennomføre.

Det er etter Høyres mening svært beklagelig at kommunestyret ikke ble informert og opplyst om dette da saken var til behandling og forslaget lå på bordet i kommunestyrets møte.

Det er mest av alt alvorlig for brukerne som nok en gang blir en kasteball i det kommunale systemet og for de pårørende som nok en gang opplever å ikke bli ivaretatt og behandlet på en ordentlig og seriøs måte.

I formannskapet denne uken tok Høyre opp saken og ønsket at administrasjonen skulle komme tilbake til formannskapet med en egen sak som omhandlet avlastningstilbudet ved Iver Walnumsvei og Berglund.

Denne saken skulle komme basert på at kommunestyrets vedtak ikke lenger kunne gjennomføres og at det denne uken var fremmet et alternativt forslag fra brukerrådet ved avlastningstilbudet.

Verken administrasjonen eller Arbeiderpartiet, SV og Rødt ønsket at det skulle legges frem en egen sak om dette, og begrunnelsen deres var at en slik sak ville være ressurskrevende å utrede og samtidig skape mer uro i saken.

Dette mener Høyre er en dårlig begrunnelsen og det er å skubbe ansvaret for en vanskelig og ubehagelig sak bort fra seg selv.

Dette er en vanskelig sak og en sak som får store konsekvenser for den enkelte bruker, og ikke minst for de pårørende som allerede står i en krevende og sårbar situasjon. Det er helt riktig at kontrollutvalget i kommunen nå ser på saken og drøfter hvordan saksbehandlingen har foregått.

Flere pårørende opplever å ikke ha vært involvert i prosessen. Slik skal det ikke være. Høyre vil ikke at mennesker skal oppleve å være kasteball i det kommunale systemet og reagerer sterkt på saksbehandlingen i saken.

Høyre forventer nå at administrasjonen og det politiske flertallet i kommunen med Arbeiderpartiet, SV og Rødt tar grep og sørger for at disse menneskene får et godt avlastningstilbud og blir behandlet på en respektfull og ordentlig måte.