Debatt:

ARK og ve om arbeidsklimaet ved UiT

Bilde: 

meninger

Avisen iTromsø hadde onsdag 11. april 2018 oppslaget «UiT-ansatte mener jobben påvirker helsen negativt». Bakgrunnen er at Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) – gjennomførte en såkalt arbeids- og klimaundersøkelse (ARK) blant alle ansatte i høst.

Les saken her: UiT-ansatte mener jobben påvirker helsen negativt

Resultatet er åpenbart nedslående, og viser sterkt splittede fagmiljøer. Vi ansatte er orientert muntlig om resultatet fra ledelsen, men har ennå? ikke fått skriftlig innsyn i ARK. Siden UiT nå er pålagt av Kunnskapsdepartementet å gi pressen skriftlig innsyn i ARK tillater jeg meg å be ledelsen ved UiT om følgende:

1) Vennligst gi oss ansatte, det vil si administrative, vitenskapelige og tekniske medarbeidere, samme skriftlige innsyn i ARK som pressen nå har fått.

2) Vennligst gjør rede for hva som har skjedd siden forrige ARK for noen få år tilbake. Er det fremgang, «på stedet hvil» eller tilbakegang?

3) Vennligst informer oss ansatte om hva som skjer på arbeidsplassen vår, før vi eventuelt kan lese om det i avisen.

Hvis sitert korrekt, er det gledelig å se at Avdelingsdirektøren ved UiT uttaler at «vi har en visjon om at arbeidsplassen ikke skal påvirke helse negativt». Ja, vi ønsker alle «gode løsninger».

Visjoner, symbolpolitikk og skåltaler kan ha sin funksjon, men kropp og sjel lar seg ikke narre i det lange løp og mange må finne støtte i familie, fastlege og fagforening når ledelsen svikter.

Det er prisverdig når iTromsø driver oppsøkende journalistikk og ikke bare videreformidler gladmeldinger fra UiT til pressen. Men jeg håper at avis og presse tar sin oppgave alvorlig. Enkeltpersoner og syndebukker er uinteressante i pressesammenheng.

Still gjerne overordnede og prinsipielle spørsmål omkring ledelsesstruktur og kompetanse. Hvem skal lede universitetene og hvor? Hva ønsker vi med universitetene? En friplass for meningsbryting og kritisk korrektiv til myndigheter og autoriteter, eller en føyelig institusjon smurt av storkapitalen og populistisk politikk?

Flere av oss er glade for arbeidet og kolleger, og vi skal alle kunne utføre vårt arbeide uten trakassering og beskyldninger om illojalitet.

Lojalitet for universitetene tilhører vitenskapelig redelighet, kritisk læring og respekt for alle medarbeidere og studenter uansett hvor i tårnet man befinner segm–ikke bare Gutteklubben Grei eller andre lukkede selskaper i de øvre gemakker.

Universitetene er en såpass viktig samfunnsinstitusjon at regelmessig utluftning og kritisk innsyn i arbeidsmiljø, forskning og undervisning fra pressen er en nødvendig selvfølge for å opprettholde vår troverdighet i disse Stutum-tider.