Debatt:

Loven om motorferdsel må endres

enstemming: I en uttalelse sier Troms AP at loven om motorferdsel i utmark og på vassdrag må endres. Arkivfoto: Scanpix  Foto: Kallestad, Gorm

meninger

Troms Arbeiderparti mener deler av lov og forskrift om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag bør endres, og at det må gjøres unntak for kravet om utredninga av allerede eksisterende løypenett.

I forbindelse med åpning av etablering av scooterløyper for rekreasjonsbruk kom det krav om at de løypene i Nord-Troms og Finnmark blir utredet i samsvar med det nye regelverket. Dette innebærer at løyper som har bestått i 20–30 år må utredes på nytt. Det betyr at kommunene må bruke store summer og ressurser på utredning av eksisterende godkjente løypenett.

Troms Ap mener det må gjøres unntak hvor de allerede etablerte og godkjente scooterløypene i Nord-Troms og Finnmark automatisk godkjennes etter nytt regelverk.

Det har blitt innført en begrensning i kommunenes mulighet for skjønnsmessig vurdering om bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr til hytter hvor avstanden er under 2,5 km i luftlinje fra brøytet vei.

Troms Ap mener at kommunene fullt ut er i stand til å gjøre nødvendige skjønnsmessige vurderinger av forskriftens §5 bokstav c basert på lokal kunnskap om topografi, sårbarhet og belastning på naturen. Troms Ap krever at ovennevnte forskrift endres ved at minstekravet om 2,5 km avstand i luftlinje fra bilvei fjernes.