Debatt:

Loven om motorferdsel må endres

enstemming: I en uttalelse sier Troms AP at loven om motorferdsel i utmark og på vassdrag må endres. Arkivfoto: Scanpix  Foto: Kallestad, Gorm

meninger

Troms Arbeiderparti mener deler av lov og forskrift om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag bør endres, og at det må gjøres unntak for kravet om utredninga av allerede eksisterende løypenett.

I forbindelse med åpning av etablering av scooterløyper for rekreasjonsbruk kom det krav om at de løypene i Nord-Troms og Finnmark blir utredet i samsvar med det nye regelverket. Dette innebærer at løyper som har bestått i 20–30 år må utredes på nytt. Det betyr at kommunene må bruke store summer og ressurser på utredning av eksisterende godkjente løypenett.

Troms Ap mener det må gjøres unntak hvor de allerede etablerte og godkjente scooterløypene i Nord-Troms og Finnmark automatisk godkjennes etter nytt regelverk.

Det har blitt innført en begrensning i kommunenes mulighet for skjønnsmessig vurdering om bruk av snøskuter for transport av bagasje og utstyr til hytter hvor avstanden er under 2,5 km i luftlinje fra brøytet vei.

Troms Ap mener at kommunene fullt ut er i stand til å gjøre nødvendige skjønnsmessige vurderinger av forskriftens §5 bokstav c basert på lokal kunnskap om topografi, sårbarhet og belastning på naturen. Troms Ap krever at ovennevnte forskrift endres ved at minstekravet om 2,5 km avstand i luftlinje fra bilvei fjernes.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

meninger