iTromsø mener

«Ingen liker å bli rundlurt»

Tromsø en av kommunene som har blitt utsatt for svindelen.  Foto: Ronald Johansen

meninger

VG har den siste tiden omtalt hvordan «Det Norske Kartselskap» har lurt over 200 kommuner for til sammen 7,5 millioner kroner. Det har de gjort gjennom å selge ubrukelige informasjonstjenester ved hjelp av utspekulerte og manipulerende salgsteknikker.

Som iTromsø omtalte tirsdag, er Tromsø en av kommunene som har blitt utsatt. Kommunen har altså siden 2012 betalt selskapet 150.000 kroner for tjenester som ligger gratis tilgjengelig på nett, og som ikke bør koste ei krone.

Det er ikke snakk om omfattende tap for Tromsøs kommuneøkonomi, men det er likevel penger det offentlige har fått gjennom skatt fra befolkningen, og som derfor burde føres tilbake til innbyggerne. At denne systematiske og uakseptable praksisen er avdekket, gjør at man i fremtiden er bedre rustet for å gjennomskue slikt.

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg er ikke nådig i sin omtale av selskapet «Det er helt uhørt virksomhet, for de selger et produkt som er fiktivt. […] Også er det navnet, «Det Norske Kartselskap». Å gjennomskue at det er svindel og bedrageri er ikke helt enkelt».

Steinveg forteller at de har rutiner for å unngå det hennes økonomisjef omtaler for «svindelforsøk», og det har minimert omfanget av det økonomiske tapet i denne saken. Det gjør at Tromsø har tapt langt mindre summer enn andre.

Kommunen bør gjøre en grundig sjekk av sine leverandører, og sjekke at de ikke har flere skjelett i skapet. «Det Norske Kartselskap» har drevet med en smålig og utspekulert praksis.

En forutsetning for et velfungerende demokrati og skattesystem, er at alle som bidrar føler seg trygg på at pengene kommer fram der de skal, og at de til syvende og sist kommer dem selv til gode. Da må ikke pengene havne hos et Oslo-selskap som driver med lugubert telefonsalg.